Hoofdinhoud

Nu het geweld in Soedan aanhoudt, waarschuwen UNICEF, World Vision en Save the Children voor het gevaar voor kinderen als de huidige wapenstilstand niet door alle partijen wordt nageleefd. Miljoenen kwetsbare kinderen hebben onmiddellijk humanitaire hulp nodig en alle kinderen moeten worden beschermd tegen geweld.

Er zijn ten minste negen kinderen gedood en meer dan 50 kinderen gewond geraakt tijdens de gevechten die op 15 april 2023 uitbraken. De vijandelijkheden leiden ook tot ontheemding en stellen kinderen verder bloot aan mogelijke ernstige schendingen, waaronder rekrutering en inzet door strijdkrachten en gewapende groepen en seksueel geweld.

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is de gezondheidszorg ernstig getroffen door het geweld: een derde van de gezondheidsvoorzieningen in Sudan functioneert niet meer, waardoor kinderen en hun families geen toegang hebben tot essentiƫle gezondheidszorg.

“Kinderen lopen het risico te sterven of lichamelijke en ontwikkelingsschade op te lopen als ze geen toegang krijgen tot voedselhulp. Zonder vrede wordt het leveren van voedselhulp en voedingsondersteuning aan uiterst kwetsbare meisjes en jongens en hun gemeenschappen veel moeilijker.”

Emmanuel Isch, landendirecteur World Vision Sudan

Voor het begin van het huidige conflict waren de humanitaire behoeften in Soedan al acuut, waarbij kinderen het meest kwetsbaar waren. Ongeveer 15,8 miljoen mensen hadden humanitaire hulp nodig, waaronder meer dan 8,5 miljoen kinderen. Soedan heeft een van de hoogste percentages ondervoede kinderen ter wereld. De crisis heeft levensreddende behandelingen verstoord voor naar schatting 50.000 kinderen die lijden aan ernstige acute ondervoeding en die momenteel in behandeling zijn. Deze kinderen kunnen sterven en de ondervoedingsgraad zal verergeren als de hulp niet snel wordt hervat.

Door de sluiting van scholen zijn miljoenen kinderen uit hun klaslokalen verdreven, waardoor een op de drie meisjes en een op de vier jongens niet meer kan leren. Kinderen hadden ook te kampen met onderwijs van slechte kwaliteit. Ongeveer 70 procent van de tienjarigen kan niet lezen.

De drie organisaties zijn zeer bezorgd over de gevolgen van het langdurige conflict voor kinderen, en doen een dringend beroep op alle partijen in het conflict en de internationale gemeenschap om meer te doen om kinderen in Soedan te beschermen, waaronder:

  • Handhaving en naleving van de wapenstilstand en ervoor zorgen dat de humanitaire hulp kan worden hervat. De humanitaire activiteiten zijn in vele staten onderbroken als gevolg van het wijdverbreide geweld en de onveiligheid. Onder meer bij World Vision, UNICEF en Save the Children is ingebroken en zijn voorraden gestolen. Alle partijen in het conflict moeten de veiligheid van humanitaire hulpverleners garanderen en hen in staat stellen kinderen en hun families te bereiken met dringende gezondheids-, voedings-, beschermings- en onderwijsdiensten, zonder vrees voor geweld of belemmering.
  • Alle partijen in het conflict moeten vrede voor kinderen in Sudan nastreven en de scholen heropenen. Scholen zijn niet alleen leerruimten voor kinderen, maar ook veilige ruimten die hen beschermen tegen misbruik en uitbuiting, waaronder rekrutering door gewapende groepen. Voor elke dag dat kinderen niet naar school gaan, is de kans klein dat ze uiteindelijk terugkeren, vooral voor meisjes. De onderwijscrisis in Sudan is een generatiecrisis aan het worden en vereist dringend actie.
  • Alle partijen moeten kinderen beschermen en de rekrutering en inzet van kinderen voorkomen. De rekrutering en inzet van kinderen door gewapende strijdkrachten en groepen leidt tot ernstige, langdurige blootstelling aan fysieke en psychologische traumatische gebeurtenissen.