Hoofdinhoud

Welke kansen kan een kind in het leven verwachten? Elk kind verdient het om geliefd te zijn, goed verzorgd te worden, vrij te zijn van de dreiging van geweld, en de mogelijkheid te hebben om zichzelf te ontwikkelen en zelf keuzes te maken.

Als gevolg van diepgewortelde gendernormen en maatschappelijke praktijken lopen meisjes echter een groot risico om te worden beroofd van die basisrechten.

Kindhuwelijken zijn hiervan misschien wel het duidelijkste teken. Elk jaar worden ongeveer 12 miljoen meisjes uitgehuwelijkt voordat zij 18 jaar oud zijn, waardoor hen de kans wordt ontnomen om zich volledig te ontplooien. Kindhuwelijken kunnen leiden tot zwangerschappen op jonge leeftijd (met bijbehorende ernstige gezondheidsrisico’s) en sociaal isolement, onderbreking van het onderwijs, beperking van de kansen op carrière en beroepsontwikkeling, en een verhoogd risico op huiselijk geweld.

Sinds 2020 zijn vrouwen en meisjes zwaar getroffen door de COVID-19-pandemie. De mondiale ongelijkheid is vergroot en een deel van de sinds 1990 geboekte vooruitgang op het gebied van vrouwenrechten en – kansen zijn ongedaan gemaakt. Vóór de pandemie werd verwacht dat in het komende decennium wereldwijd meer dan 100 miljoen meisjes vóór hun achttiende verjaardag zouden trouwen. Nu wordt verwacht dat het aantal meisjes dat in 2035 een kindhuwelijk terecht zal komen, met nog eens 10 miljoen zal toenemen. Dit komt doordat de gevolgen van de pandemie, de economische en hongercrisis doorzetten.

Studies tonen steeds vaker aan hoe belangrijk de visie van meisjes en hun familie is op vrouwenrechten. Wanneer een meisje, of haar familie, weet dat zij de mogelijkheid heeft om een opleiding te volgen of een professionele baan te krijgen, wordt dit meegenomen in de keuze om wel of niet vroegtijdig te trouwen.

Vaak zijn de kansen van een jong meisje afhankelijk van het gezin, de gemeenschap en het land waarin zij wordt geboren. Echter, het is gebleken dat wanneer een meisje zeggenschap krijgt en haar rechten worden erkend, dat haar leven en dat van haar gezin meer tot bloei komt.

Girls’ Opportunity Index

World Vision heeft een Girls’ Opportunity Index opgesteld, die onderzoekt welke kansen meisjes kunnen verwachten in de 20 landen met het hoogste percentage kindhuwelijken wereldwijd. Kansen, zoals opgevat in deze index, zijn gebaseerd op het welzijn van meisjes en hun toegang tot gezondheidszorg, onderwijs, het vermogen om zelf keuzes te maken, het vermogen om te werken, het vermogen om haar eigen geld te beheren en wettelijke rechten.

Over de hele wereld zijn meisjes het slachtoffer van een vicieuze cirkel: wie in een kansarme omgeving leeft, komt eerder in een kindhuwelijk terecht, wat leidt tot minder kansen voor haarzelf en haar kinderen.

Ook jij kunt je steentje bijdragen!

Je kunt onze strijd tegen kindhuwelijken ondersteunen door een donatie te geven via onderstaande knop.