Hoofdinhoud

Miljarden euro’s die bestemd zijn voor ontwikkelingssamenwerking en noodhulp worden door het kabinet uitgegeven in Nederland. Uit de Voorjaarsnota blijkt dat de komende jaren 3,4 miljard euro bezuinigd wordt op het budget voor internationale armoedebestrijding en noodhulp. Daarom roepen ruim 100 ontwikkelingsorganisaties op tot het terugdraaien van deze bezuinigingen en een plafond voor de asielkosten betaald uit het ontwikkelingsbudget.

De bezuinigingen komen doordat in 2023 ruim 1 miljard euro méér nodig is voor de opvang van asielzoekers in Nederland. Daarvan wordt de helft betaald uit het budget voor ontwikkelingssamenwerking. In de komende jaren neemt dit bedrag fors toe: in 2025 en 2026 wordt jaarlijks 1,1 miljard euro extra uit het budget voor ontwikkelingssamenwerking gehaald. Op 11 mei debatteert de Tweede Kamer over noodhulp in crisisgebieden.

Partos, de branchevereniging voor meer dan 100 ontwikkelingsorganisaties als Cordaid, Oxfam Novib, Plan International en ZOA, vindt het zeer onverstandig dat het kabinet bezuinigt op het aanpakken van grondoorzaken van conflict, klimaatverandering, armoede en noodhulp en roept de Tweede Kamer op om deze bezuinigingen ongedaan te maken. Ook pleit Partos namens haar leden voor een structurele oplossing om te voorkomen dat het noodhulp- en ontwikkelingsbudget elk jaar opdraait voor de kosten van eerstejaars asielopvang in Nederland.

“Uiteraard moet Nederland zorgen voor adequate opvang van vluchtelingen, maar het pijnlijke is dat er jarenlang op reguliere opvang is bezuinigd. Doordat er nu dure noodopvang wordt ingezet, worden de allerarmsten in de wereld de dupe van falend Nederlands opvangbeleid. Extra pijnlijk is dat het kabinet snijdt in internationale armoedebestrijding, die juist perspectief biedt. Wij roepen de Tweede Kamer op om dit probleem structureel en grondig aan te pakken: voer een plafond in voor de asielkosten die betaald worden uit het budget voor ontwikkelingssamenwerking. Zo kan het ontwikkelingsbudget ingezet worden waarvoor het bedoeld is: het bevorderen van duurzame ontwikkeling door de aanpak van de grondoorzaken van conflicten, klimaatverandering, honger en armoede.”

Liana Hoornweg, directeur Partos

De Algemene Rekenkamer meldde in januari dat reguliere opvang van asielzoekers wordt betaald door het ministerie van Justitie en Veiligheid, maar dat een groot deel van de noodopvang gefinancierd wordt uit het ontwikkelingsbudget. Doordat het aantal binnenkomende asielzoekers al twintig jaar stelselmatig te laag wordt ingeschat, is er steeds vaker (dure) noodopvang nodig. Als gevolg van dit falende overheidsbeleid wordt er in toenemende mate een beroep gedaan op het ontwikkelingsbudget.

Woordvoerders van de coalitiepartijen CDA, D66 en CU beaamden in maart in het Nederlands Dagblad de onwenselijkheid van steeds hogere bijdragen uit het budget voor ontwikkelingssamenwerking aan de uitgaven voor asiel in Nederland. Partijcongressen van D66 en CU namen in 2022 moties aan om de kosten voor asielopvang in Nederland uit het budget voor ontwikkelingssamenwerking te maximeren. Hoornweg: “Nu is het tijd voor actie. We rekenen erop dat de coalitiepartijen zich de komende weken zullen houden aan hun eigen uitspraken. Het debat over noodhulp op 11 mei is daarvoor een goede eerstvolgende gelegenheid.”

World Vision onderschrijft deze oproep, hier vind je de volledige lijst met ondertekenaars.

Om deze video te kunnen bekijken moet je ‘Sociale media en advertenties’-cookies accepteren. Klik hier om jouw cookie-instellingen te wijzigen.