Hoofdinhoud

Haïti, Nepal, Indonesië, Syrië en Turkije. World Vision heeft veel ervaring met handelen na grote aardbevingen waarbij honderden doden vallen, infrastructuur wordt vernield en huizen worden verwoest. Door de jaren heen hebben we van onze noodhulp bij aardbevingen geleerd hoe we het beste kunnen handelen bij zo’n gigantische natuurramp. Dit zijn de belangrijkste lessen.

1. Zorg voor medewerkers ter plaatse

Veel van onze medewerkers en vrijwilligers die te hulp schieten na een ramp, zoals in Turkije en Syrië, komen uit de plaatselijke gemeenschap. Ook hun huizen kunnen beschadigd of verwoest zijn. Te midden van de ramp zorgen we voor onze medewerkers, zodat zij weer voor anderen kunnen zorgen.

2. Behoeften in kaart brengen

In de eerste uren en dagen na een aardbeving vinden er veel gesprekken plaats met de lokale gemeenschap. In de gesprekken met zowel bestuurders als buurtbewoners stellen we vast welke behoeften er zijn en welke hulp nodig is. Daarbij wordt rekening gehouden met de omgeving. Als er bijvoorbeeld nog winkels open zijn, kan het effectiever zijn om de getroffenen contant geld te geven, dan voedselpakketen uit te delen. Bij het opstarten van noodhulp is goede coördinatie essentieel. Het voorkomt verspilling van middelen en tijd, en zorgt ervoor dat hulp bij zoveel mogelijk mensen terechtkomt.

3. Bescherming van kinderen

Kinderen hebben speciale zorg nodig om de emotionele schade van aardbevingen te verwerken. Het is belangrijk dat er een veilige plek is waar kinderen kunnen spelen. Daarom zet World Vision ruimtes op waar kinderen écht kind kunnen zijn en de ramp even mogen vergeten. Ook onderwijs en psychosociale hulp wordt, indien mogelijk, in deze kindvriendelijke ruimtes zo faciliteren.

4. Samenwerken met de lokale gemeenschap

We werken samen met lokale organisaties. Zij spreken de taal, kennen de context en helpen om noodhulp op de juiste plek te krijgen. We bundelen onze krachten, zodat de lokale bevolking sterk uit de ramp kan komen en hun leven weer kan opbouwen.

Samen met meer dan een twaalf lokale partners zijn medewerkers van World Vision onmiddellijk begonnen met het verstrekken van noodhulp in Turkije en het noordwesten van Syrië na de verwoestende aardbeving van 6 februari 2023. Middelen zoals dekens, kachels, brandstof en tenten waren essentieel bij temperaturen onder nul.

Momenteel is World Vision ter plaatse in Turkije en Syrië. Samen met lokale partners wordt er hard gewerkt om noodhulp te verlenen aan de getroffenen. Inmiddels zijn er kachels met brandstof uitgedeeld om gezinnen en warme plek te bieden. Ook wordt er medische hulp verstrekt en worden er kant-en-klare maaltijden uitgedeeld.

Nog steeds is er dringend behoefte aan steun, zodat noodhulp verder kan worden uitgezet en mensen kunnen worden voorzien in hun noden.