Slachtoffers aardbeving Turkije en Syrië. Jouw hulp blijft nodig!

Zware aardbeving in Turkije en Syrië

In de vroege ochtend van maandag 6 februari werden grote delen van Turkije en Syrië getroffen door een zeer zware aarbeving. Tienduizenden mensen zijn omgekomen en miljoenen mannen, vrouwen en kinderen zijn door deze vreselijke ramp getroffen.

Onze hulpverleners kwamen direct in actie na de aardbeving. We verstrekten kachels en brandstof bij de reddingswerkzaamheden en aan opvanglocaties om mensen warm te houden. Inmiddels heeft de noodhulp van World Vision bijna een miljoen mensen bereikt, mede dankzij donaties aan Giro555.

Salim: “De grond begon te schudden, ik schreeuwde en riep tot God.”

Op dit moment overleven Salim en zijn familie van de donaties die zij ontvangen van mensen en organisaties, maar ze missen nog voorzieningen: “We hebben meer tenten en toiletten nodig. Ik probeer sterk te blijven voor mijn kinderen, maar ik weet niet hoe lang ik dit nog kan volhouden. Mijn kinderen schrikken ’s nachts gillend wakker, bang voor een nieuwe aardbeving.

Met steun van Giro555

We zorgen voor schoon en veilig drinkwater. Ook verstrekken onze hulpverleners geld aan 4000 kwetsbare gezinnen, zodat zij in hun basisbehoeften kunnen voorzien. We hebben getroffen scholen van lesmaterialen voorzien en gaan de komende tijd vijftien scholen herbouwen. Meer dan 32 duizend kinderen kregen al psychosociale ondersteuning. Voor zeker 1000 mensen bouwen we goede woonvoorzieningen, want van zo veel mensen is hun huis verwoest.

Hoewel we trots zijn op onze inspanningen, hebben nog veel meer mensen hulp nodig. Jij kunt ook helpen door ons werk in Syrië en Turkije te steunen.

Voor 12 euro geef je een kind schoon drinkwater en sanitair

Voor 38 euro geef je een kind een warme en veilige plek, om weer even kind te zijn

Voor 80 euro geef je een voedselpakket aan een gezin

Gerelateerde berichten