header

Als kerk het gezinsboekje aanvragen voor gemeenteleden

Als kerk kun je het gezinsboekje bij ons aanvragen, zodat je de gezinnen in jouw gemeente het boekje kunt aanbieden.

Het gezinsboekje is ontwikkeld in samenwerking met Daniëlle Koudijs van Power to the Mama's voor moeders en andere verzorgers met (jonge) kinderen.
• Telt 52 pagina’s
• Met leuke opdrachten om samen met je kinderen te doen
• Geeft informatie, bemoediging en hoop
• Met prachtige posters om in huis op te hangen
• Met bemoedigingen uit de Bijbel en verhalen uit het veld

Stuur een mail naar kerken@worldvision.nl. Vermeld hierbij hoeveel boekjes je wilt ontvangen en naar welk adres we het  mogen opsturen!

Dank en gebedsboek pttm

Ben jij op zoek naar rust en vrede in deze coronacrisis? 

Dankbaarheid geeft kracht en vreugde, ook als het maar kleine dankpunten zijn. In gebed mogen we daarnaast eerlijk praten met God en ons leven in zijn handen leggen.

Dit Dank & Gebedsboek van Power to the Mama's helpt je meer structuur te geven aan je gebedsleven. Het boek is ingedeeld in weken en zo opgebouwd dat je eerst dankpunten opschrijft voordat je in gebed je vragen bij God neerlegt. Daarnaast biedt het inspirerende quotes, korte overdenkingen en prikkelende vragen, die aanzetten om na te denken over je leven en hoe God hiermee is verbonden.

Het Dank & Gebedsboek geeft niet alleen je gebedsleven een boost, maar vooral ook je relatie met God. Het inspireert en motiveert je om dankbaar te zijn en om met God in contact te blijven.