Hoofdinhoud

Door Marjella, Lobby & Advocacy medewerker bij World Vision

De stemwijzers en debatten vliegen je om de oren. Scoreborden die aangeven hoe diverse partijen ‘het doen’ op onderwerp XYZ circuleren. Tijd om orde te scheppen in de veelheid van dingen die op je af kan komen. Wil jij advies over waar je op kunt letten als het lot van kinderen ver weg jou beweegt? Lees snel verder!

Bestaanszekerheid: een cruciaal thema

Bestaanszekerheid: hét thema van deze verkiezingen. Relevant ook, want zoals de piramide van Maslow aangeeft, is er geld nodig voor de basis van de piramide: eten, drinken, onderdak, kleding. Basisbehoeften voor elk mens, waar ook ter wereld.

Het lijkt zo vanzelfsprekend: dagelijks eten en drinken en een dak boven ons hoofd. De realiteit is dat voor 860 miljoen mensen deze werkelijkheid compleet anders is. Zij moeten rondkomen van minder dan €2,15 per dag. 1 op de 10 mensen wereldwijd lijdt honger. Bijna de helft is kind. De gebieden waar deze extreem armen wonen, krijgen ook nog eens de hardste klappen als het gaat om klimaatverandering.

Nu nagenoeg elke partij iets over bestaanszekerheid zegt, blijkt het moeilijk onderscheiden wie het beste voor heeft met bestaanszekerheid in Nederland! Sla daarom het verkiezingsprogramma er op na of luister in de campagne goed om te beoordelen of en partij zich ook inzet voor bestaanszekerheid voor mensen ver weg, dat zou wel eens het meest over hen kunnen zeggen. Wil je daar meer over lezen? Klik hier.

Ontwikkelingssamenwerking: de sleutel tot verandering

Hoe kom je erachter welke partijen willen investeren in bestaanszekerheid voor mensen ver weg? Bijvoorbeeld door te kijken naar de plannen voor ontwikkelingssamenwerking. Hebben partijen de ambitie om de Europees afgesproken norm om 0,7% van ons Bruto Nationaal Inkomen te investeren in internationale samenwerking? En zetten ze zich in zodat dit budget ook echt voor de allerarmsten ver weg wordt ingezet? En dat het budget niet wordt gebruikt om migratie in eigen land op te vangen (want daar zijn andere budgetten voor!). Kijk hier om erachter te komen.

Kinderen in Ontwikkelingssamenwerking als doelgroep

Als lezer van dit blog, vind je het waarschijnlijk belangrijk om iets te doen voor kinderen ver weg. Dat doen we als World Vision met onze noodhulp– en duurzame ontwikkelingsprogramma’s en daar vragen we door beleidsbeïnvloeding aandacht voor. Jijzelf bent misschien als sponsor of donateur aan ons werk verbonden, helpt mee door je als vrijwilliger of ambassadeur in te zetten of je draagt ons werk een warm hart toe.

Hopelijk vind jij het, net als wij, belangrijk dat we ook vanuit Nederland kinderen ver weg op het oog houden als het over ontwikkelingssamenwerking gaat. Hierover vertelde ik eerder in een interview op Groot Nieuws Radio.

Achterstanden die op jonge leeftijd worden opgelopen, zijn op latere leeftijd nauwelijks nog in te halen. Een vroege interventie (de eerste 1000 dagen) is daarom ons pleidooi. Veel kinderen bereiken, vanwege uitdagingen eerder in het leven, de jeugdleeftijd (een groep waar de Nederlandse overheid gelukkig veel in investeert). Ondanks de wereldwijde daling van de kindersterftecijfers onder de 5 jaar, blijven alarmerende trends bestaan, vooral in kwetsbare regio’s. Ondervoede kinderen, met name die met ernstige acute ondervoeding, zijn vatbaar voor veelvoorkomende kinderziekten, en 45% van de sterfgevallen onder kinderen jonger dan 5 jaar wordt toegeschreven aan voedingsgerelateerde factoren. Een holistische aanpak die kinderen ondersteunt vanaf hun geboorte tot met hun tienerjaren is wat ons betreft meer dan ooit nodig.

Of zoals onze collega uit Ethiopië het recent treffend verwoorde, 39% van de kinderen in Ethiopië krijgt te weinig voedzaam eten binnen om goed te kunnen groeien (volgens de ons welbekende groeicurven van consultatiebureaus). Stunted noemen ze dat.

Stunted children, means a stunted leader, means a stunted nation.

Debelle Jebessa Wako, Ethiopia

Als kinderen niet goed kunnen ontwikkelen zal dat gevolgen hebben voor het land als geheel. Kinderen zijn tenslotte de leiders van de toekomst. Investeer in hen.

Welke partijen echt al in hun verkiezingsprogramma aandacht hebben voor kinderen binnen Ontwikkelingssamenwerking? Bekijk het hier!

Ga stemmen!

Als World Vision geloven we dat honger op dit moment één van de grootste bedreigingen voor kinderen en hun toekomst is. Door stijgende voedselprijzen, conflicten en klimaatverandering neemt honger en ondervoeding ongekend toe.

‘De wereldwijde honger is bijna op hetzelfde niveau als de hongersnood in 1985 toen de Live Aid-concerten werden gehouden’, zegt Marco van der Graaf, directeur van World Vision Nederland. Wereldwijd is er afgesproken dat iedereen in 2030 genoeg te eten heeft. Dat gaan we niet redden als we nu niet snel ingrijpen. Sterker nog, honger is de laatste vijf jaar alleen maar schrikbarend toegenomen’, zegt Van der Graaf. ‘Er is genoeg eten op de wereld om iedereen goed te kunnen voeden, maar blijkbaar lukt het de internationale gemeenschap niet om iedereen te voeden. Wij hebben daar genoeg van. Het is nu tijd om in actie te komen.

Daarom is het wat ons betreft tijd voor een nieuw politiek klimaat, een klimaat waarin leiders worden gekozen die opstaan voor rechtvaardigheid en humaan beleid.

Onze tip? Bekijk deze stemwijzer stem op 22 november met een #OranjeHart voor kinderen!