Hoofdinhoud

Op 22 november staan de Tweede Kamerverkiezingen voor de deur, en de boodschap is glashelder: er moet écht iets veranderen! De gevolgen van de klimaatcrisis, groeiende ongelijkheid en conflicten die mensen van huis en haard verdrijven, vragen om politieke leiders die zich wereldwijd inzetten voor rechtvaardigheid en beleid gericht op mensen in de meest kwetsbare omstandigheden. De komende verkiezingen bieden een cruciale kans om politici te kiezen die op mondiaal niveau om kinderen geven en beleid maken en beslissingen nemen met hen op het oog.

Vandaag lanceert een gelegenheidscoalitie van meer dan 50 maatschappelijke organisaties, waaronder World Vision, de verkiezingscampagne ‘Kies voor een ander klimaat. Stem voor rechtvaardigheid.’ In een vandaag gepubliceerd manifest roept de coalitie alle Nederlanders op hun stem te laten horen in aanloop naar de verkiezingen. De kern van het manifest is dat onze nieuwe politieke leiders menselijkheid en rechtvaardigheid als startpunt moeten gaan nemen, wanneer ze keuzes maken die impact hebben op de mensen in en buiten Nederland. 

In het bijzonder roept de coalitie Nederlanders op hun stem te laten horen op 12 november tijdens de mars voor Klimaat en Rechtvaardigheid in Amsterdam, en op 22 november in het stemhokje voor de Tweede Kamerverkiezingen.

Ongelijkheid

De schrijnende ongelijkheid, specifiek op het gebied van voedsel, wordt wereldwijd gevoeld, met honger onder kinderen en ondervoeding als pijnlijke symptomen. Een oneerlijk voedselsysteem en gebrek aan toegang tot voeding veroorzaken onnodig lijden onder de meest kwetsbare kinderen. Het is dringend nodig dat politieke leiders wereldwijd hun verantwoordelijkheid nemen en zich inzetten voor een rechtvaardig voedselsysteem en universele toegang tot voedzaam voedsel voor elk kind, waar ook ter wereld.

Toekomst voor kinderen

Kinderen zijn de toekomst van onze planeet en het is essentieel dat politici zich inzetten om hun rechten te beschermen, met name het recht op voeding. Het is niet alleen een morele verantwoordelijkheid, maar ook een cruciale stap naar een rechtvaardige wereld waar elk kind gezond en goed gevoed opgroeit, zonder honger te lijden.

Stem voor verandering

World Vision roept iedereen op om te stemmen voor verandering. De keuzes die we nu maken, bepalen het land waarin we zullen leven. Samen zorgen we ervoor dat politici wereldwijd het verschil maken voor kinderen die honger lijden en voor een rechtvaardige toekomst voor alle kinderen.

Stem voor een eerlijke wereld. Stem voor kinderrechten en genoeg eten voor ieder kind.

Lees meer op www.kiesvooreenanderklimaat.nl