Hoofdinhoud

Het is meer dan negen maanden na de landelijke Giro555-actiedag voor de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië. Inmiddels staat de teller op 127 miljoen euro. Presentator Jeroen Pauw is afgereisd naar het rampgebied samen met actievoorzitter Michiel Servaes. In een speciale televisie-uitzending op maandagavond 11 december gaat Pauw in gesprek met hulpverleners en getroffen inwoners over de hulpverlening die wordt geboden namens de samenwerkende organisaties achter Giro555.

Pauw gaat onder andere langs bij een grootschalig containerkamp van het Rode Kruis dat onderdak biedt aan duizenden slachtoffers. Hij spreekt met hulpverleners die vanaf de dag van de ramp alle ontwikkelingen van dichtbij hebben meegemaakt, van nood naar wederopbouw. In de uitzending komen persoonlijke verhalen aan bod van zowel slachtoffers als hulpverleners.

Zo helpt World Vision met het geld van Giro555

World Vision is direct na de aardbeving in actie gekomen. Met noodhulp heeft World Vision bijna een miljoen, mannen, vrouwen en kinderen in Turkije en Syrië bereikt, mede dankzij het geld van Giro555. World Vision gaf prioriteit aan schoon en veilig drinkwater en verstrekte cash vouchers aan gezinnen om te kunnen overleven. World Vision zorgde daarnaast dat getroffen scholen lesmaterialen ontvingen. Meer dan 32 duizend kinderen kregen psychosociale ondersteuning. Ondertussen werden samen met de lokale bevolking voorbereidingen getroffen om vijftien scholen te herstellen en noodwoningen voor slachtoffers te realiseren.

Meer over de hulp van World Vision aan Turkije en Syrië

De focus verschuift van noodhulp naar wederopbouw en perspectief

Geven aan Giro555

Tot en met 31 december is het gironummer nog geopend voor hulp aan Turkije en Syrië en tot en met maat 2025 wordt er hulp verleend aan de getroffen gebieden.

Pauw in Turkije: Maandag 11 december, 21.30-22.20 uur, NPO 1 (en wereldwijd via BVN)

De samenwerkende hulporganisaties achter Giro555 voor de aardbeving in Turkije en Syrië:

CARE Nederland, Cordaid, Kerk in Actie, Nederlandse Rode Kruis, Oxfam Novib, Save the Children, Stichting Vluchteling, UNICEF Nederland en World Vision. Dokters van de Wereld, VNG, War Child en Habitat zijn de huidige aanvullende gastdeelnemers. De Witte Helmen zijn aangesloten als partner die in Syrië via een van de lidorganisaties die ondersteund wordt. Zij voeren met name herstelwerkzaamheden uit die vallen onder ‘Early Recovery’ volgens de classificatie van de UN OCHA-clusters.