Hoofdinhoud

Nieuwe tussenstand Giro555 op ruim 124 miljoen euro

Den Haag, 3 oktober 2023 – De hulporganisaties achter Giro555 hebben in de eerste zes maanden voor bijna 32 miljoen euro aan grootschalige noodhulp aan de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië kunnen leveren. Na de aardbevingen en naschokken die een enorme schade hebben aangericht, zijn de organisaties direct gestart met het bieden van hulp zoals tijdelijk onderdak, schoon drinkwater en sanitatie, medische zorg, eten en drinken. Het geld dat is opgehaald is nagenoeg gelijk verdeeld tussen beide landen. Met de winter in aantocht blijft noodhulp cruciaal, maar de komende jaren verschuift de focus meer richting wederopbouw, herstelwerkzaamheden en het creëren van perspectief in de getroffen gebieden. Daarmee ligt de hulpoperatie, die tot maart 2025 duurt, goed op schema. Het gironummer 555 blijft tot het einde van dit jaar open voor donaties. Inmiddels staat de teller op 124,5 miljoen euro.

In de nacht van maandag 6 februari 2023 zijn miljoenen mensen in Turkije en Syrië getroffen door twee krachtige aardbevingen en naschokken die enorme schade hebben aangericht. De eerste maanden zorgden de betrokken hulporganisaties met het geld van Giro555 voor tijdelijke opvanglocaties, drinkwater en schone toiletten en gaven ze financiële ondersteuning zodat mensen zelf konden kopen wat ze nodig hadden. Er werden vrijwel direct hulpgoederen uitgedeeld, zoals hygiënekits, winterkleding en dekens. Daarnaast werd ook groots ingezet op het verlenen van psychosociale hulp en creëerden de hulporganisaties veilige plekken voor kinderen waar ze konden spelen en leren. Hiermee zijn inmiddels al honderdduizenden mensen geholpen. 

De huizen van mensen zijn verwoest of onbewoonbaar geworden. Veel slachtoffers worden daarom ondergebracht in noodwoningen.

Michiel Servaes, actievoorzitter Giro555: “​​De situatie is nog altijd zorgelijk in beide landen, waar zoveel verwoesting het leven voor miljoenen mensen ingrijpend heeft veranderd en nog steeds moeilijk maakt. Dankzij de fantastische betrokkenheid in Nederland en de grote opbrengst van Giro555 hebben de hulporganisaties gelukkig veel slagkracht. We werken daarbij nauw samen met diverse lokale partners die een onmisbare schakel zijn bij internationale hulpverlening op deze schaal. Met de strenge winter op komst, blijven wij noodhulp geven maar gaan we ons ook richten op de volgende fase. Hierbij wordt gewerkt aan zaken die nodig zijn om het rampgebied weer toekomstperspectief te geven, waaronder het herstellen van gebouwen of investeringen in de economie zodat deze weer kan opbloeien.”

Uitdagingen rampgebied
Het rampgebied is enorm uitgestrekt en maakt de hulpverlening niet eenvoudig. Door het langlopende conflict in Syrië waren er al grote groepen vluchtelingen en is de veiligheidssituatie een uitdaging. Inflatie in beide landen zorgt ervoor dat de prijzen voor voedsel en andere basisbenodigdheden, maar ook van hulpgoederen, stijgen. Daarnaast waren er ook veel hulpverleners zelf getroffen tijdens de ramp. Door de inzet van bestaande netwerken met lokale partners en autoriteiten konden de hulporganisaties, ondanks de uitdagingen, veel doen binnen hun eigen expertise om te helpen.

Wederopbouw
Naast het geven van noodhulp verleggen de organisaties achter Giro555 de focus naar wederopbouw, herstelwerkzaamheden en het bieden van perspectief. Scholen, ziekenhuizen en watersystemen worden gerepareerd en lokale markten en economieën worden ondersteund zodat het normale leven zoveel mogelijk weer opgestart kan worden. De meest kwetsbaren krijgen financiële ondersteuning zodat zij de komende winter in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Omdat veel mensen nog altijd kampen met gevoelens van angst en stress wordt de komende maanden het geven van psychosociale hulp verder opgeschaald. De opbrengst van Giro555 wordt tot 1 maart 2025 besteed.

World Vision deelt geld (cash vouchers) uit aan de getroffenen van de ramp zodat zij in hun basisbehoeften kunnen voorzien. 

Zo helpt World Vision
Direct na de aardbeving kwam World Vision in actie. Inmiddels heeft onze noodhulp bijna een miljoen mannen, vrouwen en kinderen in Turkije en Syrië bereikt, mede dankzij het geld van Giro555. World Vision gaf prioriteit aan schoon en veilig drinkwater en verstrekte cash vouchers aan gezinnen om te kunnen overleven. World Vision zorgde dat getroffen scholen lesmaterialen ontvingen. Meer dan 32 duizend kinderen kregen psychosociale
ondersteuning. Ondertussen werden samen met de lokale bevolking voorbereidingen getroffen om vijftien scholen te herstellen en noodwoningen voor slachtoffers te realiseren.