Hoofdinhoud

Amsterdam, 9 november 2022 – Met de opbrengst van de actie ‘Samen in actie voor Beiroet’ zijn in twee jaar tijd meer dan 98.000 mensen geholpen. De actieopbrengst van ruim 15,3 miljoen euro is inmiddels 100% besteed. Dankzij deze opbrengst konden de hulporganisaties direct noodhulp verlenen en een start maken met de wederopbouw van Beiroet, om mensen weer bestaanszekerheid en veiligheid te bieden. De actieopbrengst is besteed aan levensonderhoud, onderdak en bescherming, psychosociale hulp, reparaties van huizen en infrastructuur en financiële steun en trainingen voor het midden- en kleinbedrijf. Vandaag is het eindverslag met de resultaten van deze Nationale Actie gepubliceerd. Hulporganisaties hebben hun noodhulpprogramma’s met Giro555-geld inmiddels afgerond.

Door een grote explosie in de haven van Beiroet op 4 augustus 2020 vielen minstens 220 doden, raakten ruim 6.500 mensen gewond en verloren 300.000 mensen hun huis. Een belangrijk deel van de infrastructuur werd verwoest. Om de inwoners van Beiroet te voorzien van noodhulp en hen bij de wederopbouw van hun stad te helpen, startten de 11 hulporganisaties achter Giro555 de Nationale Actie voor Beiroet. Nederlanders doneerden 15,3 miljoen euro.

Garance Reus-Deelder, actievoorzitter Giro555: “Voor de inwoners van Beiroet blijft 4 augustus 2020 een litteken op de ziel dat nooit helemaal geneest. Ook niet door de medische, psychosociale en materiële hulp die zij van de organisaties achter Giro555 kregen. Toch zorgde die hulp ervoor dat zij hun levens nu weer kunnen oppakken. Dat zij hun winkels weer kunnen openen en hun kinderen weer naar school kunnen sturen. Want dat is wat Giro555 deed: concrete hulp bieden.”

Voedselpakketten, psychosociale steun en onderwijs voor kinderen

Dankzij de opbrengst konden de hulporganisaties direct noodhulp verlenen en een start maken met de wederopbouw van Beiroet. De actieopbrengst is besteed aan levensonderhoud, onderdak en bescherming, psychosociale hulp, reparaties van huizen en infrastructuur en financiële steun en trainingen voor het midden- en kleinbedrijf. Zo werden 2.200 voedselpakketten uitgedeeld, werden er ruim 1.200 woningen gerenoveerd of gerepareerd, ontvingen 41.000 inwoners van Beiroet een geldelijke bijdrage en kregen 2.000 kinderen hulp om onderwijs te kunnen volgen. In totaal kregen ruim 4.000 mensen medische hulp en 21.000 inwoners, waarvan 6.000 kinderen, kregen psychische ondersteuning. Hulpverleners kregen daarbij de afgelopen jaren te maken met coronalockdowns en stijgende kosten door een zware economische crisis, maar slaagden erin de zwaarst getroffen mensen te bereiken. Hulporganisaties hebben hun noodhulpprogramma’s met Giro555-geld inmiddels afgerond.

Libanon zit nog steeds midden in een sociaaleconomische crisis. Het grootste deel van de hulporganisaties was voor de explosie al werkzaam in Libanon en blijft daarom actief met reguliere hulpprogramma’s. 

Over Giro555

Tijdens Nationale Acties werken 11 hulporganisaties samen om fondsen te werven voor een humanitaire ramp. De samenwerkende hulporganisaties, beter bekend als Giro555, zijn vernoemd naar het gironummer wat de hulporganisaties gezamenlijk openen. Giro555 heeft als doel het werven van zoveel mogelijk steun en fondsen om hulp te kunnen bieden aan slachtoffers van een humanitaire ramp. Iedere organisatie gebruikt haar deel van de opbrengst vervolgens voor hulp in het rampgebied en is zelf verantwoordelijk voor de besteding en de keuzes van de hulpprogramma’s. Via Giro555 informeren en rapporteren de hulporganisaties gezamenlijk over de bestedingen. Giro555 bestaat uit CARE Nederland, Cordaid, Kerk in Actie, Nederlandse Rode Kruis, Oxfam Novib, Plan International, Save the Children, Stichting Vluchteling, Terre des Hommes, UNICEF Nederland en World Vision.