right2grow

Right2Grow: een einde aan honger

Het ging de afgelopen decennia veelbelovend goed vooruit: ondervoeding nam wereldwijd af. Maar nog steeds zijn 200 miljoen kinderen onder de 5 jaar te klein voor hun leeftijd (stunting), te licht voor hun lengte (wasting) of allebei tegelijk. Meer dan 340 miljoen kinderen hebben vitaminen- en mineralentekorten. Deze aantallen zullen door COVID-19 en klimaatverandering verder toenemen. En dat terwijl gezonde voeding enorm belangrijk is voor jonge kinderen. 

Het belang van water

Water is van levensbelang. Maar 785 miljoen mensen in de wereld hebben geen toegang tot veilig water. En 2 miljard mensen moeten het doen zonder basis sanitaire voorzieningen, zoals een wc of een latrine. Het ontbreken van schoon drinkwater is een belangrijke oorzaak van diarree – en dat is weer een van de belangrijkste oorzaken van ondervoeding bij kinderen.

Op weg naar het einde van ondervoeding en goede toegang tot WASH

De komende 5 jaar pakt Right2Grow de grondoorzaken van deze problemen aan. Op weg naar een wereld zonder ondervoeding en voor iedereen toegang tot water, sanitatie en hygiëne (WASH). Want elk kind heeft het recht om zijn of haar mogelijkheden ten volle te benutten. Elk kind heeft het recht om te groeien.

Samenhang tussen ondervoeding en WASH

Centraal in Right2Grow staat de samenhang tussen ondervoeding en WASH. Carola van Rijnsoever, Directeur Inclusieve Groene Groei van het Ministerie van Buitenlandse Zaken zegt daarover: “Terwijl ondervoeding en WASH in internationale samenwerking vaak als twee aparte problemen worden behandeld, kunnen we ze in werkelijkheid niet los van elkaar zien. De focus van Right2Grow op deze samenhang is een veelbelovend uitgangspunt om lokale organisaties te versterken die opkomen voor hun recht op water, voedsel, sanitatie en gezondheid.“

Kloof tussen kennis en de praktijk

Aan goede bedoelingen en deskundigheid is geen gebrek in de wereld. In de Sustainable Development Goals committeert de wereld zich aan het einde van ondervoeding en toegang tot basis WASH-voorzieningen voor iedereen. De kennis om dit voor elkaar te krijgen is er. Maar in de praktijk worden deze beloften en dit potentieel (nog) niet waargemaakt. 
Tegelijkertijd roeren de lokale gemeenschappen zich – de plekken waar deze problemen spelen. Vrouwen, mannen en kinderen laten weten wat zij nodig hebben. En ze staan op om hun eigen deel van de oplossing bij te dragen. Right2Grow wil de kloof overbruggen tussen deze vrouwen, mannen en kinderen – en de leiders, deskundigen en technocraten die hen proberen te ondersteunen. 

Lokale stemmen versterken

Right2Grow gelooft dat echte, blijvende vooruitgang alleen mogelijk is door lokale gemeenschappen zelf, met speciale aandacht voor vrouwen en andere gemarginaliseerde groepen. Met een sterk maatschappelijk middenveld, waarin lokale gemeenschappen, hun lokale organisaties, private sector en overheidspartners samenwerken om ondervoeding naar nul te brengen.
Right2Grow investeert daarom in gemeenschappen, community-based organisaties en maatschappelijke organisaties. Zodat zij hun eigen data, verhalen en oplossingen over ondervoeding en WASH kunnen verzamelen. We helpen ze om lokale overheden – die het dichtstbij staan – ter verantwoording te roepen voor wat nodig is, wat wordt beloofd en wat (vaak niet) wordt geleverd. We helpen ze om met deze verhalen sterke cases te bouwen die nationale en internationale leiders en bestuurders overtuigen om betere beslissingen te maken.

Alliantie Right2Grow

Right2Grow is een strategisch partnerschap samen met The Hunger Project, Action Against Hunger, Save the Children, de Max foundation en Centre for Economic Governance and Accountability in Africa (CEGAA) uit Zuid-Afrika. Right2Grow wordt van 2021 tot en met 2025 gefinancierd vanuit het subsidiekader ‘Power of Voices Partnerschappen’ van de Nederlandse overheid. We werken in Mali, Zuid-Soedan, Bangladesh, Burkina Faso, Oeganda en Ethiopië. World Vision leidt het project in Ethiopië.