Hulp aan Syrische vluchtelingen in Turkije

Turkije is wereldwijd het land dat de meeste vluchtelingen herbergt. Volgens de laatste cijfers van UNHCR leven er in 2020 bijna 4,1 miljoen vluchtelingen, waarvan 3,67 miljoen mensen die Syrië zijn ontvlucht en 330.000 mensen van andere nationaliteiten. Velen van hen bevinden zich in Ankara, Bursa, Konya en Istanbul.

Toegang tot voorzieningen

In de Turkse wetgeving is geregeld dat vluchtelingen zich kunnen registreren en dat ze daardoor ook toegang kunnen krijgen tot bijvoorbeeld onderwijs en gezondheidszorg. Maar het is lastig voor veel vluchtelingen om toegang tot de diensten te krijgen, onder meer door de taalbarrière. 
World Vision voert samen met onze lokale partners al enkele jaren projecten uit met vluchtelingen in Turkije. Het huidige project is erop gericht om de meest kwetsbare vluchtelingen te helpen om toegang tot voorzieningen te krijgen. We doen dit door het delen van informatie over welke voorzieningen er zijn en hoe men hierop een beroep kan doen. We organiseren deze diensten vanuit zogenaamde InfoHubs en we bezoeken de vluchtelingen in hun gemeenschap. Ook bieden we vluchtelingen die dit nodig hebben individuele noodhulp en psychosociale zorg. Voor kinderen worden er in de InfoHubs groepsactiviteiten uitgevoerd, gericht op het vergroten van een veilig gevoel en het verminderen van stress. In elke Infohub zijn er daarom ook ontwikkelingsgerichte spelletjes, speelgoed en lesmateriaal aanwezig

COVID-19

Door Covid 19, is de uitvoering van het project aangepast. Er wordt nu meer via de telefoon of andere digitale communicatiekanalen contact onderhouden met de vluchtelingen en er wordt extra aandacht besteed aan het identificeren en opvolgen van speciale hulpvragen die gerelateerd zijn aan COVID-19 en de indirecte gevolgen van de preventieve maatregelen op gezinnen. Op dit moment (juli 2020) wordt de lockdown in Turkije weer versoepeld en kunnen de meeste eerder geplande activiteiten weer worden hervat.

Vlag Europese Unie

Dit project voeren we uit in samenwerking met de Europese Unie (ECHO)