Hoofdinhoud

Regelmatig vragen we aandacht voor rampen en ellende die kinderen wereldwijd overkomt. Daarbij gaan we partnerschappen aan met partners zoals Micha Nederland, die aanzet tot nadenken over ons eigen aandeel in rampen en conflicten.

Dagelijks zien en horen we wat de gevolgen zijn van onze eigen manier van leven

Neem het thema klimaatverandering. Er zijn veel landen die hier weinig aan bijdragen, maar wel groot slachtoffer zijn. Heel Afrika is naar schatting slechts verantwoordelijk voor 4 procent van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. Echter, in Afrikaanse landen zijn periodes van – door klimaatverandering veroorzaakte – droogte of overstromingen wel veel meer voorkomend dan in bijvoorbeeld Europa. Terwijl Europa voor heel wat meer dan 4 procent bijdraagt!

Een ander voorbeeld is kinderarbeid. Uit een recent verschenen rapport blijkt dat 10 miljoen mensen wereldwijd onder ‘slaafse omstandigheden’ werken voor de Nederlandse economie. Voor onze telefoons, schoenen en broeken, onze chocola bij de koffie en het bakje koffie zelf.

Wat nu?

Bovenstaande voorbeelden klinken niet bepaald hoopvol. De confrontatie met deze wereldproblematiek kunnen behoorlijk wat schuldgevoelens opleveren.

‘’Dat is niet nodig,’’ schrijft Reinier Sonneveld in zijn preekschets voor de Micha Zondag op 16 oktober 2022. “Ons wordt alleen gevraagd te geven wat we hebben. Simpel gezegd: ons wordt gevraagd ons best te doen met de mogelijkheden die we hebben, in onze eigen context, met onze eigen beperkingen. Het hoeft niet meer te zijn dan dat.”

Die boodschap nam Reinier ook mee in zijn column voor het nieuwe magazine van World Vision, wat elk moment op je deurmat kan vallen. Ontvang je deze niet? Vraag een exemplaar aan via de mail (info@worldvision.nl).

We wensen je toe dat je, wanneer je kwetsbare kinderen een warm hart toedraagt dat mag doen vanuit vreugde. Zo komen de vreugde van leven (voor jou en kinderen) en de vreugde van geven bij elkaar!