Hoofdinhoud

JAKARTA, 21 Juli 2022 – De Europese Unie (EU) en World Vision hebben vandaag het tweejarige project afgerond: “Indonesia COVID-19 Pandemic Emergency Responses (I-COPE)”. We zorgden ervoor dat de verspreiding van COVID-19 minder snel ging. Door het versterken van preventie-en beschermingsmaatregelen, het versterken van het gezondheidszorgsysteem en het opleiden van eerstelijns zorgverleners. Daarnaast kregen kwetsbare families financiële ondersteuning door micro-financiering en geld-vouchers.

Het I-COPE project heeft onder andere de volgende doelen behaald:

  • Ongeveer 25.000 mensen zijn bereikt met informatiecampagnes over preventieve maatregelen tegen COVID-19.
  • 3.067 huishoudens ontvingen hygiëne kits. De kit bevat hand- en lichaamszeep en desinfectiemiddelen.
  • 6 maatschappelijke organisaties kregen training over financieel beheer, hygiëne en sanitaire voorzieningen, communicatie over COVID-19-risico’s, psychosociale ondersteuning, en het bestrijden van verkeerde informatie en sociaal stigma.
  • 33 zorgfaciliteiten ontvingen beschermingsmiddelen in de vorm van chirurgische maskers (4057 dozen), hazmatpakken (18.778 paar) en ontsmettingsmiddelen (9.056 liter).
  • 4.758 huishoudens, waaronder mensen met een handicap, konden in hun basisbehoeften zoals voedsel voorzien door middel van vouchers.
  • 5.721 huishoudens kregen training over huishoudelijke financiën en planning.
  • 1.050 boeren ontvingen training over goede landbouwproductie.
  • 750 eigenaren van micro-ondernemingen ontvingen geld en training om hun bedrijf te versterken en marktoegang te verbeteren.
  • 89 lokale spaargroepen werden opgericht of gereactiveerd
  • 2.004 huishoudens kregen extra steun vanwege de Seroja Cycloon. Onder andere vouchers voor voedsel en renovatiematerialen werden uitgedeeld

De regent van North Halmahera, Ir. Frans Manery verklaarde: “Tijdens de pandemie heeft het door de EU gefinancierde I-COPE-project ons in Noord-Halmahera echt geholpen bij het verminderen van en reageren op de gevallen van COVID-19. De distributie van persoonlijke beschermingsmiddelen en de capaciteitsopbouw van onze gezondheidsmedewerkers zorgden voor een veilige en duurzame werkomgeving te midden van de pandemie en in de periode na de pandemie.”

“Het I-COPE-project maakt deel uit van een ‘Team Europe’-pakket van 200 miljoen euro om Indonesië te helpen bij het omgaan met de COVID-19-pandemie en de economische en sociale impact ervan, vooral op de arme en kwetsbare groepen”, zei EU-ambassadeur Vincent Piket. “Dit project heeft echte voordelen met betrekking tot versterkte gezondheidszorgsystemen en de beperking van COVID-19 verspreiding, evenals verbeterde levensonderhoud van ongeveer 1,1 miljoen mensen, waaronder 12.000 kwetsbare groepen die zwaar zijn getroffen door de resulterende sociaaleconomische impact,” voegde hij eraan toe.

Angelina Theodora, Nationaal Directeur van World Vision Indonesië: “We zijn zeer dankbaar en waarderen de samenwerking die de Europese Unie sinds 2020 heeft geleverd. We hopen dat alle geleverde inspanningen kunnen helpen bij het herstel van kwetsbare gemeenschappen, met name kinderen en gezinnen die zijn getroffen door de COVID-19 pandemie. Alle uitgevoerde trainingen dragen bij aan het verbeteren van de kwaliteit van de lokale zorgcapaciteit. Dit zal helpen een betere omgeving te creëren voor kinderen om optimaal te groeien en zich te ontwikkelen.”

Tot slot verklaarde Marijke Zimba, directeur Internationale Programma’s en Subsidies van World Vision Nederland: “De COVID-19 pandemie vormt een ongekende uitdaging voor onze gezondheidszorg en economische stabiliteit. Door de steun van en samenwerking met de Europese Unie kon het I-COPE-project bijdragen aan het beperken van de verspreiding van het virus en het versterken van de gezondheidszorg in Indonesië. De korte termijn focus op beperkende maatregelen en de lange termijn focus op gezondheidszorg en het helpen van getroffen gemeenschappen heeft een omgeving mogelijk gemaakt waarin mensen in die gebieden kunnen omgaan met de sociaaleconomische impact van COVID-19.”