Hoofdinhoud

World Vision onderstreept “wanhopige noodzaak” voor regeringen om Syrië en gastlanden te financieren, te midden van 12 jaar conflict en ontheemding.

12 juni 2023 – World Vision, een van de belangrijkste NGO’s die in Syrië werkt, heeft regeringen opgeroepen om “hun betrokkenheid te vernieuwen bij degenen die het zwaarst worden getroffen door de crisis in Syrië en de gastlanden”, in de aanloop naar de 7e Conferentie in Brussel over de ondersteuning van de toekomst van Syrië en de regio, georganiseerd door de Europese Unie (EU).

De huidige humanitaire situatie in Syrië is ernstig, als gevolg van meer dan 12 jaar conflict en de verwoestende aardbevingen van 6 februari. Uit een snelle evaluatie van behoeften die World Vision na de aardbevingen uitvoerde, bleek dat bijna een kwart van de respondenten geen regelmatige toegang tot voedsel had en 44% meldde dat markten in hun buurt waren vernield. 94% van de huizen van de respondenten was beschadigd door de aardbevingen, waarbij meer dan de helft van de onderkomens volledig was verwoest.

Kinderen in Syrië zijn in het bijzonder getroffen: 42% van de ondervraagden van World Vision in Noordwest-Syrië meldde dat onderwijsfaciliteiten in hun gemeenschap gedeeltelijk of volledig waren verwoest door de aardbevingen, en 82% meldde dat de toegang tot onderwijs voor hun kinderen was aangetast. Bovendien zijn kinderen jonger dan 5 jaar in Noordwest-Syrië bijzonder kwetsbaar voor de verspreiding van de ziekte, omdat ze bijna de helft (45%) van de bevestigde choleragevallen uitmaken. Gezinnen maken zich ook zorgen over de impact van de aardbevingen op de geestelijke gezondheid van hun kinderen: 98% van de verzorgers zegt dat hun jongens en meisjes nog steeds angst, slaapstoornissen en gevoeligheid voor lawaai vertonen.

In gastlanden zoals Libanon, Jordanië, Irak en Türkiye hebben economische problemen, afnemende financiering en klimaatverandering de ontberingen van gastgezinnen, vluchtelingen en ontheemde kinderen in de afgelopen jaren nog vergroot. Velen van hen nemen hun toevlucht tot schulden en negatieve overlevingsmechanismen zoals kinderarbeid en uithuwelijking om de eindjes aan elkaar te knopen. Ondertussen is er nog steeds behoefte aan langetermijnoplossingen die kwetsbare bevolkingsgroepen minder afhankelijk maken van hulp en tegelijkertijd verdere integratie en sociale cohesie bevorderen.

In de aanloop naar de 7e Conferentie in Brussel roept World Vision in haar meest recente beleidsbrief EU-donoren en de bredere internationale gemeenschap op om:

  • Syrië’s Humanitarian Response Plan (HRP) en het Regional Refugee & Resilience Plan (3RP) volledig te financieren, en te investeren in ontwikkelingsoplossingen voor de langere termijn voor ontheemde, gast- en vluchtelingengezinnen en kinderen;
  • Lokale actoren en gemeenschappen blijven betrekken bij de planning van de humanitaire en veerkrachtrespons om ervoor te zorgen dat programma’s worden aangepast aan hun behoeften;
  • Voortbouwen op de bestaande samenwerking met gastlanden zoals Türkiye, Libanon, Jordanië en Irak – die een aanzienlijk aantal Syrische vluchtelingen hebben opgenomen – om kwetsbare gastgemeenschappen en vluchtelingengezinnen en -kinderen te ondersteunen, en waar mogelijk streven naar verdere integratie en mogelijkheden voor sociale cohesie

Lees hier de hele beleidsbrief met onze oproepen.

Johan Mooij, World Vision’s Syria Response Director, die de conferentie zal bijwonen, zegt:

“Syrië is nog steeds de grootste vluchtelingencrisis ter wereld: sinds 2011 zijn meer dan 13 miljoen mensen het land ontvlucht of binnen de grenzen ontheemd geraakt. Hoewel duurzame oplossingen voor vluchtelingen en binnenlandse ontheemden tijdens verschillende edities van de conferentie in Brussel aan de orde zijn gesteld, hebben deze discussies nog niet geleid tot concrete acties op het terrein.

“Als gevolg van afnemende hulp en hiaten in de humanitaire steun, worden Syrische vrouwen, meisjes en jongens steeds kwetsbaarder voor beschermingsrisico’s die hen regelmatig blootstellen aan verschillende vormen van uitbuiting en misbruik. Ondertussen blijven ze essentiële werk- en leermogelijkheden missen die essentieel zijn voor hun ontwikkeling en financiële onafhankelijkheid. Dit houdt de geweldsspiraal alleen maar in stand en vergroot hun afhankelijkheid van humanitaire hulp, waardoor de totale kosten van de humanitaire hulp op de langere termijn hoger worden.

“Donoren moeten hun inspanningen opvoeren om Syrische families en kinderen te steunen na 12 jaar conflict. Dit betekent dat ze hun financiële toezeggingen op meerjarige en flexibele basis moeten vernieuwen en dat ze levensreddende, beschermende en veerkrachtige steun moeten blijven financieren om duurzame langetermijnoplossingen voor kinderen in Syrië en naburige gastlanden te bereiken.”