Houd een collecte

De wereld lijkt in brand te staan. Op veel plekken was er al tekort aan eten. Want oogsten mislukten door droogte, overstromingen of sprinkhanen. En toen kwam daar ook nog de wereldwijde COVID-19 crisis bij. Dagloners konden niet meer aan het werk. Fabrieken zijn (tijdelijk) op slot. Mensen hebben geen inkomsten meer om eten te kopen. De honger neemt enorm toe en hulp is harder nodig dan ooit. Collecteer daarom dit jaar voor kinderen met honger!

Neem bijvoorbeeld Angola. Het wordt er steeds droger en boeren verliezen hun inkomsten doordat gewassen slecht groeien. 30% van alle kinderen onder de 5 jaar hebben een ernstige groeiachterstand door ondervoeding. Met de opbrengst van uw collecte kunnen we deze ondervoeding tegen gaan en tegelijkertijd werken aan een lange termijn oplossing.

Dit doen we door:

  • kinderen te monitoren op ondervoeding, zodat ze op tijd noodvoeding krijgen;
  • de opbrengsten van het land te verbeteren (met watervoorzieningen);
  • gezinnen te helpen om andere bronnen van inkomsten te vinden;
  • training te geven in goede en gezonde voeding, borstvoeding en hygiëne.

En dit doen we mede dankzij de bijdragen van Nederlandse kerken niet alleen in Angola, maar ook in vele andere gebieden waar honger is.

Collecteer dit jaar voor kinderen met honger én bid voor hen!

Want ik had honger en jullie hebben mij te eten gegeven. 

Mattheüs 25:35a

Het opgehaalde bedrag kunt u overmaken op  NL98INGB 0000 0000 99 o.v.v. ‘collecte honger’ en naam gemeente. 
Hebt u nog vragen? Dan horen we het graag: 033 4643193 of mail naar kerken@worldvision.nl