Houd een collecte voor voedselhulp

Wereldwijd hebben 50 miljoen mensen, waarvan de helft kinderen, te maken met honger. Ook de tienjarige Tawil uit Ethiopië wordt door de wereldwijde hongercrisis geraakt. De eerste zes jaar van zijn leven waren zorgeloos. Er was voldoende eten en hij ging elke dag met plezier naar school. Totdat er drie jaar lang amper een druppel regen viel. Geen regen betekende geen oogst, geen eten.

De gevolgen van conflict en klimaatverandering zijn schrijnend. Er komen steeds meer gebieden bij waar mensen door honger worden bedreigd.

World Vision gelooft dat voedsel, sanitaire voorzieningen en goede hygiëne een basisrecht zijn: elk kind heeft recht op deze middelen om gezond te blijven. Daarom streven we ernaar dit duurzaam beschikbaar te stellen in de gemeenschappen waar we werken. Zo realiseren we blijvende verandering.

Voedselhulp betekent véél meer dan alleen een maaltijd. Het geeft kinderen de basis die ze nodig hebben om gezond en sterk op te groeien en verandert hun toekomst voorgoed.

Want ik had honger en jullie gaven mij te eten.”

Mattheüs 25:35a

Leven in de droogte

Herstel hoop door gemeenschappen te helpen zelf hun land te herstellen met behulp van Farmer Managed Natural Regenaration (FMNR).

Helpt jouw gemeente mee zodat boeren in landen als Kenia hulpmiddelen, trainingen en middelen krijgen om te leren over de unieke snoeimethode? Collecteer voor FMNR én bid voor de gezinnen met kwetsbare kinderen!

Het opgehaalde bedrag mag je overmaken op  NL 54 ABNA 0412 0072 82 o.v.v. ‘collecte FMNR’ en naam gemeente. 

Heb je nog vragen? Dan horen we het graag: bel 033 – 4643 444 of mail naar kerken@worldvision.nl

Genoeg en gezond eten als basis voor ieder kind

Samen kunnen we een einde maken aan honger. Iedere donatie, iedere maaltijd, maakt verschil.

Helpt jouw gemeente mee zodat meer kinderen in landen als Ethiopië gezonde voeding krijgen? Collecteer voor genoeg en gezond eten voor kwetsbare kinderen én bid voor hen!

Het opgehaalde bedrag mag je overmaken op  NL 54 ABNA 0412 0072 82 o.v.v. ‘collecte voedsel’ en naam gemeente. 

Heb je nog vragen? Dan horen we het graag: bel 033 – 4643 444 of mail naar kerken@worldvision.nl

Kinderen getroffen door het conflict in de Gazastrook, Westelijke Jordaanoever en Israël

Het geweld in de Gazastrook, de Westelijke Jordaanoever en Israël escaleert. Kinderen en hun ouders zijn slachtoffer van het conflict. We zijn geschokt door het verlies en het lijden dat deze crisis veroorzaakt. Lees meer.

We komen in actie maar kunnen dit niet alleen
Houd een collecte en steun samen met je kerk om noodhulp te bieden aan kwetsbare kinderen.

Het opgehaalde bedrag mag je overmaken op  NL 54 ABNA 0412 0072 82 o.v.v. ‘Noodhulp 11-2023’ en naam gemeente. 

Ontdek hier meer mogelijkheden om als kerk in actie te komen!

25 miljoen kinderen zijn getroffen door de wereldwijde hongercrisis.