Houd een collecte

Door corona, klimaatverandering en oplaaiende conflicten gaan nu meer kinderen dan ooit met honger naar bed. Ouders zijn wanhopig, want ze kunnen hun kinderen geen eten geven. Help daarom mee. Collecteer voor kinderen met honger!

Wereldwijd dreigt een gigantische humanitaire ramp door hongersnood. Meer dan 23 miljoen (!) kinderen zijn één stap verwijderd van hongersnood.

Voedselgebrek is momenteel de oorzaak van 45% van de vermijdbare sterfgevallen van kinderen onder de 5 jaar. En dat wordt alleen maar meer. World Vision heeft daarom een gigantische voedsel hulpactie opgezet, gericht op maar liefst 19 landen waar de dreiging van hongersnood het grootst is:

• Oost-Afrika: Ethiopië, Kenia, Zuid-Soedan, Soedan, Somalië, Oeganda
• Zuid-Afrika: Angola, DR Congo
• West-Afrika: Centraal-Afrikaanse Republiek, Burkina Faso, Tsjaad, Mali en Niger
• Zuid-Amerika en het Caribisch gebied: Honduras, Guatemala en Venezuela
• Azië/Midden-Oosten: Afghanistan, Syrië en Jemen

Kinderen zijn het meest kwetsbaar bij een hongersnood. Ze komen voedingsstoffen tekort die ze nodig hebben om te groeien en te leren. En daar blijft het niet bij. Door voedselgebrek en armoede vallen kinderen ook makkelijk ten prooi aan kinderarbeid, kindhuwelijken en andere vormen van kindermishandeling. Voedselhulp betekent dan ook véél meer dan alleen een maaltijd. Het geeft kinderen de basis die ze nodig hebben om gezond en sterk op te groeien – en zelf iets van hun toekomst te maken.

Collecteer dit jaar voor kinderen met honger én bid voor hen!

Want ik had honger en jullie hebben mij te eten gegeven. 

Mattheüs 25:35a

Collectematerialen:

Powerpointslide collecte

Het opgehaalde bedrag kunt u overmaken op  NL98INGB 0000 0000 99 o.v.v. ‘collecte honger’ en naam gemeente. 
Hebt u nog vragen? Dan horen we het graag: bel 033 4643193 of mail naar kerken@worldvision.nl