Hoofdinhoud

Door stijgende voedselprijzen, conflicten en klimaatverandering neemt honger en ondervoeding ongekend toe. ‘De wereldwijde honger is bijna op hetzelfde niveau als de hongersnood in 1985 toen de Live Aid-concerten werden gehouden’, zegt Marco van der Graaf, directeur van World Vision Nederland. Daarom start World Vision op 16 oktober – Wereldvoedseldag – met de campagne GENOEG om de komende jaren honger onder kinderen te bestrijden met 3,4 miljard dollar.

De honger in de wereld verergert in een ongekend tempo. Het aantal mensen dat wereldwijd aan chronische honger lijdt, is tot zeker 783 miljoen mensen gestegen. ‘Dat betekent dat één op de tien mensen elke dag met honger naar bed gaat.’ In veel landen lopen mensen ernstig risico slachtoffer te worden van een hongersnood. Denk vooral aan landen als Soedan, Afghanistan, Nigeria, Somalië, Jemen en Haïti.

Genoeg voor iedereen

‘Wereldwijd is afgesproken dat iedereen in 2030 genoeg te eten heeft. Dat gaan we niet redden als we nu niet snel ingrijpen. Sterker nog, honger is de laatste vijf jaar alleen maar schrikbarend toegenomen’, zegt Van der Graaf. ‘Er is genoeg eten op de wereld om iedereen goed te kunnen voeden, maar blijkbaar lukt het de internationale gemeenschap niet om iedereen te voeden. Wij hebben daar genoeg van. Het is nu tijd om in actie te komen.’

Het doel van de GENOEG-campagne: goed gevoede kinderen dankzij de onmiddellijke verstrekking van levensreddende voedselhulp; gezinnen die weerbaarder worden tegen crises in de toekomst; en blijvende veranderingen in voedselbeleid die gezonde voeding bevorderen en beschikbaar maken. 

Genoeg betrouwbare gegevens

Naast acute voedselhulp en de duurzame ontwikkeling van voedselvoorziening moet er volgens World Vision meer gebeuren. Hoewel naar schatting 148 miljoen kinderen te kampen hebben met groeiachterstand en 45 miljoen kinderen aan ondervoeding lijden, is het schokkend dat we eigenlijk niet weten hoeveel kinderen honger lijden op nationaal en mondiaal niveau.

Dit gebrek aan exacte gegevens bemoeilijkt effectieve interventies en vertraagt het streven naar een wereld zonder honger onder kinderen. Een betrouwbaar beeld van de omvang van het probleem is cruciaal voor doelgerichte maatregelen. De GENOEG-campagne zal zich daarom ook richten op het verbeteren van dataverzameling op nationaal en mondiaal niveau, zodat kinderen kunnen worden bereikt met ondersteuning en hun stem kunnen laten horen bij het vormgeven van voedselbeleid.