Dutch Relief Alliance Afghanistan

Giro555

Samen in actie voor noodhulp

World Vision Nederland werkt nauw samen met Giro555, een alliantie van 11 toonaangevende Nederlandse hulporganisaties. Samen bundelen we onze krachten om passend te reageren op uitzonderlijke humanitaire noodsituaties over de hele wereld. Door deel uit te maken van Giro555 kunnen we snel en effectief hulp bieden bij rampen en crises, waarbij we gebruikmaken van onze expertise in ontwikkelingssamenwerking en noodhulp. Door deze samenwerking kunnen we onze gezamenlijke inspanningen beter coördineren én opschalen, waardoor we een grotere impact hebben op het verbeteren van de levensomstandigheden van degenen die het meest getroffen zijn. 

Partners hebben actieve rol 

Als partner van Giro555  nemen we ook actief deel aan besluitvorming en strategieontwikkeling om de noodhulpinspanningen te optimaliseren. Samen met de andere betrokken organisaties zetten we ons in voor transparantie, verantwoording en het waarborgen van de effectiviteit van onze inspanningen. Door deze nauwe samenwerking kunnen we snel reageren op noodsituaties, essentiële hulpbronnen mobiliseren en gezamenlijk bijdragen aan het herstel en de wederopbouw van gemeenschappen die door rampen zijn getroffen. 

Over Giro555 

Wanneer een uitzonderlijke ramp toeslaat, bundelen de 11 samenwerkende hulporganisaties hun krachten onder de noemer Giro555. In samenwerking met Nederlandse omroepen, zenders en andere media roept Giro555 heel Nederland op om zich aan te sluiten en gezamenlijk in actie te komen voor noodhulp door geld in te zamelen. Giro555 heeft ook als taak om informatie te delen over het rampgebied.

Geschiedenis van samenwerking 

De eerste Nationale Actie vond plaats in 1984 vanwege hongersnood in Afrika. Sindsdien zijn er 48 Nationale Acties gehouden, waarbij Nederlanders meer dan 1 miljard euro hebben ingezameld. Deze gulle steun heeft miljoenen overlevenden van rampen wereldwijd geholpen. 

Criteria voor actie 

Giro555 besluit gezamenlijk een nationale actie te starten wanneer: 

  • Er sprake is van een uitzonderlijk grote, internationale humanitaire ramp met veel slachtoffers en schade. 
  • De hulporganisaties snel hulpverlening kunnen bieden via partners of internationale samenwerking. 
  • De media aandacht besteden aan de ramp. 
  • Er verwacht wordt dat Nederlanders bereid zijn om te helpen. 

Doneren en transparantie 

Alle organisaties achter Giro555 voldoen aan strenge eisen. Ze hebben het CBF-keurmerk en onderschrijven de leidende gedragscodes voor humanitaire hulp en goed bestuur.Deelnemende organisaties rapporteren aan Giro555 over de noodhulp met ontvangen geld. Giro555 verzamelt en publiceert deze rapportages op de website, onder het kopje “De hulp”. Zo kan iedereen zien hoe het geld is besteed en hoeveel mensen zijn geholpen. Giro555 waarborgt op deze manier transparantie en verantwoording over de besteding van donaties.