Hoofdinhoud

De vandaag aangekondigde veroordeling van 12 jaar in het proces tegen Mohammad El Halabi is zeer teleurstellend en staat in schril contrast met het bewijs en de feiten van de zaak.

Als World Vision zijn we verantwoording verschuldigd aan de kinderen en gezinnen die wij dienen, aan onze donateurs en bovenal aan God om trouwe rentmeesters te zijn. World Vision veroordeelt nadrukkelijk alle daden van terrorisme of steun aan dergelijke activiteiten. Wij verwerpen elke poging om humanitaire middelen te misbruiken of het werk van hulporganisaties waar dan ook uit te buiten, en wij zien daar in dit geval geen aanwijzingen voor.

Wij steunen het voornemen van Mohammad om tegen het vonnis en de straf in beroep te gaan en roepen op tot een eerlijke en transparante procedure op basis van de feiten van de zaak.

De arrestatie, het zes jaar durende proces, het onrechtvaardige vonnis en deze veroordeling zijn kenmerkend voor het optreden dat het humanitaire werk in Gaza en op de Westelijke Jordaanoever belemmert. Het zet het werk van World Vision en andere hulp- of ontwikkelingsorganisaties die zich inzetten voor de Palestijnen nog meer onder druk.

Wij betreuren het dat ons werk om de meest kwetsbare kinderen in Gaza te helpen zo lang is onderbroken, en wij hopen naar Gaza te kunnen terugkeren. We blijven ons inzetten om het leven van kwetsbare kinderen in de regio te verbeteren en hopen dat we ons humanitaire werk kunnen voortzetten in het kader van onze langdurige samenwerking met de betrokken Israƫlische en Palestijnse autoriteiten.