Geloof Hoop en Syrie

19-01-2018

Ruim 2 miljoen voor Geloof, Hoop en Syrië

In december startten vier christelijke organisaties met de campagne Geloof, Hoop en Syrië. Na zes weken actievoeren is de eindstand €2.242.258,-. “Geweldig om te zien hoe mensen in Nederland hun hart hebben laten spreken en de Syriërs niet vergeten zijn. We zijn enorm blij met deze opbrengst” aldus projectleider Arnoud van der Kolk.
 
Na jaren van oorlog ligt Syrië voor een groot deel in puin. Toch klinken er verhalen van hoop onder Syriërs die zijn teruggekeerd, of zich daarop voorbereiden. Zij willen een nieuw leven opbouwen in hun eigen land, met onderwijs voor hun kinderen, herbouw van huizen en hulp bij het verwerken van trauma’s. De opbrengst van de actie Geloof, hoop en Syrië wordt gebruikt om Syriërs hierin te ondersteunen. Want naast geloof en hoop is geld hiervoor onmisbaar.
 
Geloof, Hoop en Syrië is een gezamenlijk initiatief van EO Metterdaad, Dorcas, Kerk in Actie en World Vision. Meer informatie is te vinden op geloofhoopensyrie.nl. Voor vragen over over de actie kunt u contact opnemen met projectleider Arnoud van der Kolk, 06-83797904.