Meisjes in blauw uniform

Kindhuwelijken wereldwijd een groeiend probleem door de coronacrisis

09-04-2021
 

Ken je dit schrikbarende coronacijfer al? Zet je schrap: de huidige coronacrisis dwingt naar schatting 13 miljoen méér meisjes tot een kindhuwelijk. 13 miljoen meer meisjes voor wie deze pandemie een keiharde streep trekt door hun kindertijd.

Geen licht aan het einde van de coronatunnel

“Nog even doorbijten!”, roepen we elkaar in Nederland bemoedigend toe als we het moeilijk hebben met de coronabeperkingen. De pandemie duurt lang, maar er is licht aan het einde van de tunnel. Dan pakken we ‘het gewone leven’ weer op, met de hele week school, sporten en verjaardagsfeestjes. Wij wel… Wij hebben een stevige basis om op te bouwen. Op heel veel plekken in de wereld is dat anders. Zeker in landen die politiek instabiel zijn en waar veel armoede is, zijn uitdagingen door school- en winkelsluitingen of plotseling banenverlies te groot om op te vangen. Om te overleven, zoeken gezinnen naar noodoplossingen. En in sommige culturen is de uithuwelijking van hun dochter er daar een van.

Meisjes als economische last

Dat heeft alles te maken met diepgewortelde overtuigingen over genderongelijkheid in een land. Hangt de maagdelijkheid van een ongetrouwd meisje bijvoorbeeld samen met de familie-eer? Dan gaan ouders graag een vroeg huwelijk voor hun dochter aan. Wanneer meisjes als minderwaardig aan jongens worden beschouwd, sluiten ouders hun dochters uit van onderwijs zodat ze thuis huishoudelijke klussen kunnen doen. Of ze geven hun dochters pas te eten wanneer de jongens uit het gezin voldoende hebben. In een dergelijke cultuur, zien ouders hun dochters als economische last en een huwelijk als een uitweg. Zelfs wanneer een cultuur langzaamaan toegroeit naar meer gendergelijkheid, hebben meisjes nog niet de positie of moed hun stem te laten horen. Zeker niet wanneer een crisis een land en gezinnen terugzet in de overlevingsstand.

 

Kabita uit Bangladesh
Voor corona ging de 12-jarige Kabita uit Bangladesh naar school en droomde van een toekomst. Maar door de lockdown is alles nu anders. School is dicht en haar vader verloor zijn baan. Thuis lopen de spanningen op.


Bangladesh staat in de top 10 van landen met het hoogste aantal kindhuwelijken. Maar liefst 51% van de jonge vrouwen trouwt voor haar 18e. Met alle gevolgen van dien. De meisjes moeten van school af. Door hun jonge leeftijd hebben ze meer kans op risicovolle zwangerschappen. En ze worden vaak slecht behandeld door hun man: ze krijgen te weinig eten, raken in een sociaal isolement of worden mishandeld. Een huwelijk breekt hun toekomst dus af. In vergelijking met voorgaande generaties, gaat het inmiddels al beter in Bangladesh. Maar gedwongen kindhuwelijken zijn nog steeds aan de orde van de dag. En corona maakt de situatie er niet beter op.

Meiden bestaansrecht geven

Hoe breng je verandering in een diepgewortelde cultuur van genderongelijkheid? Onder meer door de individuele meisjes hun bestaansrecht terug te geven. Bijvoorbeeld door hen toegang te geven tot onderwijs. Door een stukje welvaart in gezinnen te brengen, juist via de dochters. Door deze meiden tegelijkertijd te wijzen op hun rechten en hen zo op te bouwen. Maar ook door hen voor te lichten over gezondheid en seksualiteit. En door te werken aan hun zelfvertrouwen. Zodat ze een stem krijgen en ervaren hoe ze die kunnen gebruiken. Kortom: door meisjes een toekomst te geven, bijvoorbeeld door een meisje te sponsoren. 

Het kindsponsorprogramma van World Vision geeft het leven van een individueel meisje een totaal andere wending. Ook in een cultuur waar meisjes als minder worden gezien. Door haar op te bouwen, krijgt ze een plek in het gezin. Is meisje zijn niet meer een probleem, maar kans op een hoopvolle toekomst.

Laat meisjes kiezen. Juist nu!

Verandering begint met een keuze. Via het Chosen sponsorprogramma kiezen kinderen zélf hun sponsor en krijgen daarmee de kans om hun leven voorgoed te veranderen. In mei is er een Chosen Girls Only editie die zich helemaal richt op meisjes. Omdat zij, juist in deze crisistijd, extra steun nodig hebben. In een cultuur van genderongelijkheid zijn meisjes kwetsbaar. Ze hebben minder kansen en hoop voor de toekomst. Dus: zet jij een meisje in haar kracht? Laat jij een meisje voor jou kiezen?