Hoofdinhoud

Meer dan 6,5 miljoen Oekraïners zijn sinds eind februari hun land ontvlucht. Tweederde van alle Oekraïense kinderen verblijft niet meer in het huis waar ze woonden toen het conflict uitbrak. Daarbij zorgt de chaos in het land ervoor dat het onderwijs aan kinderen ernstig is verstoord. Direct na de Covid-19 pandemie heeft dit ingrijpende gevolgen voor kinderen.

Kindvluchteling

De UNHCR, de vluchtelingenhulpafdeling van de Verenigde Naties, signaleert dat het aantal kinderen dat alleen hun land ontvlucht, alarmerend stijgt. Begin mei telde de organisatie nog 2700 kinderen die sinds het begin van het conflict alleen de grens naar het buitenland waren overgestoken. Half maart waren dat er nog ‘slechts’ 500. Veel kinderen kwamen uit speciale instellingen uit de buurt van Marioepol en Donetsk. Dat betekent dat Oekraïense kinderen met een beperkingen en juist extra behoefte aan zorg, die in de praktijk niet of te weinig krijgen.

Vergeten

De organisatie Disability Rights International liet in April al weten dan duizenden kinderen met een beperking waren vergeten en achtergelaten in instellingen die niet langer voor hen konden zorgen.

De WHO (Wereld Gezondheids Organisatie) is bovendien bang voor een mazelenuitbraak onder kinderen. De vaccinatiegraad is door de oorlog gezakt tot slechts 85 procent. Terwijl minimaal 95 procent nogdig is om de groepsimmuniteit onder de bevolking te garanderen.

Hulp World Vision

World Vision heeft tot op heden met haar hulp voor Oekraïne inmiddels 129.111 mensen bereikt, waarvan 53.370 kinderen. In Roemenië opende World Vision twee Happy Bubbles centra voor kinderen. Een centrum waarin speciale aandacht is voor mentale gezondheid, psychosociale support, en andere (beschermings-)activiteiten. Het is de bedoeling dat er in totaal vijf van deze centra in Roemenië komen. Kinderen kunnen er spelen, er is non-formele educatie, en ook belangrijk: ze zijn er veilig!

Net over de grens in Moldavië, in Stefanvoda, trainde World Vision onder meer 70 staff- en frontliniewerkers in psycho-sociale eerstehulp. Dit programma wordt uitgebouwd tot een 1-jarig mentorprogramma.