Joline Zuidema

Joline Zuidema nieuwe ambassadeur World Vision

07-05-2021
 

Als tiener organiseerde Joline Zuidema de Zip Your Lip-activiteiten van World Vision op haar middelbare school. Hiermee gaf ze handen en voeten aan haar geloof. Het paste bij haar om anderen te inspireren in actie te komen voor mensen die het minder hebben. Eigenlijk is ze dat altijd blijven doen. Als spreker, trainer, schrijver en coach motiveert ze mensen een bezield en bewust leven te leiden, voor zichzelf en de ander. En opnieuw heeft ze zich verbonden aan World Vision, als ambassadeur.
 

Wie is Joline Zuidema?
“Ik ben 32 jaar, getrouwd met Hendri en moeder van Thamar en Sifra. Met mijn onderneming wil ik mensen inspireren hoe je bezield, geworteld en aandachtig kunt leven in het alledaagse, vaak volle leven. Ik geloof dat je jezelf dan namelijk traint om echt oog te hebben voor de ander en voor je eigen hart en ziel. Maar ook dat je ontdekt hoe je jouw geestelijk doel of verlangen concreet kunt maken. Ik doe dat bijvoorbeeld met mijn training Body, Mind & Soul en via christfulness. Ook mijn boek ‘Hier Is Rust’ gaat hierover.”

Wat spreekt jou aan in het werk van World Vision?
“Door sponsoring help je niet maar één kind, maar ook het gezin en de gemeenschap waarin hij of zij leeft. Daarnaast vind ik het mooi dat World Vision onze denkwijze omdraait: met Chosen kiest het kind de sponsor in plaats van andersom. Dat heeft een bijzondere uitwerking op de kinderen in bijvoorbeeld Ethiopië en Oeganda, maar ook op de mensen hier. Wanneer de keuze bekend wordt, ontstaat er op zo'n moment verbinding. Het doet iets met een mens wanneer je bewust ‘gekozen’ wordt, of wanneer een kind voor het eerst in zijn leven een éigen keuze mag maken.”

Wat wil je als ambassadeur van World Vision bereiken?
“Ik kom uit een ondernemende familie. Rentmeesterschap was bij ons altijd al een thema. Hoe ga je om met je tijd en je geld? Geld is geen einddoel, maar een middel om te kunnen investeren en van betekenis te kunnen zijn. Tijd is in onze samenleving ook kostbaar. Net zoals geld kan je het maar één keer uitgeven. Dus: wat doe je ermee? Maar ik draai het ook graag om: wat kunnen wij leren van de mensen uit de landen waar World Vision actief is? 

Kortom: ik hoop dat mensen door mij met World Vision in aanraking komen en overwegen om iets van hun tijd en geld te delen met de ander. Op een manier dat het geen ‘ver van je bed show’ blijft, maar dat het je leven raakt en verrijkt.”