Honger in Zimbabwe

25-09-2019

Honger in Zimbabwe

De Verenigde Naties waarschuwen dat – als wij niets doen - 5,5 miljoen mensen in Zimbabwe worden getroffen door hongersnood. Voor minstens 2,5 miljoen mensen is acute noodhulp nodig.

De zoveelste klap
Zimbabwe kampt met aanhoudende ernstige droogte waardoor gewassen nauwelijks groeien. Dat wat er op het land groeide, werd door de allesverwoestende cycloon Idai weggespoeld. Dit was voor de mensen in Zimbabwe, waarvan 70% onder de armoedegrens leeft, de zoveelste klap die ze te verwerken kregen. Veel mensen hebben geen werk en dus geen inkomen en nu is voedsel ook nog schaars.

De handen ineen slaan
Om zoveel mogelijk mensen te kunnen helpen, slaan World Vision, Care en Save the Children de handen ineen. Samen hebben we het project REACH opgezet, dat wordt gesteund door de Europese Unie/ECHO.

Wat gaan we doen?

  • Het komende half jaar zorgen we ervoor dat tienduizenden mensen te eten hebben.
  • We screenen kinderen op ondervoeding en verwijzen hen waar nodig door voor de juiste zorg.
  • We trainen de mensen zodat ze zich beter kunnen voorbereiden op rampen.

Helpt u mee?
Iedere euro die u geeft, vermenigvuldigt de Europese Unie/ECHO met 12. 
Bijvoorbeeld: Uw gift van 30 euro is 360 euro waard, daarmee geeft u 36 kinderen voor 1 maand eten