corona-noodhulp

World Vision lanceert grootste noodplan ooit: Covid-19 dreigt dertig jaar armoedebestrijding teniet te doen

06-05-2020

World Vision International geeft deze week een waarschuwing af dat dertig jaar armoedebestrijding en levensreddende inspanningen dreigen te worden tenietgedaan door Covid-19. De internationale gemeenschap kan deze dreiging afwenden door onmiddellijk voorrang te verlenen aan de meest kwetsbare mensen bij het bieden van noodhulp in de strijd tegen het virus. Doet zij dit niet, dan zullen kinderen het zwaarst worden getroffen: de wereldwijde kindersterfte, die sinds 1990 meer dan gehalveerd is, zal dan mogelijk weer gaan stijgen.

De internationale hulporganisatie geeft deze waarschuwing bij het lanceren van het grootste noodplan in haar 70-jarige geschiedenis: een maatregelenpakket dat 72 miljoen mensen, van wie de helft kinderen, moet beschermen tegen de impact van Covid-19.

Nooit eerder waren wij getuige van een ramp die zich op deze schaal in zoveel landen tegelijk voltrekt.
Andrew Morley, International President en CEO van World Vision

"Voor het eerst in onze 70-jarige geschiedenis richten we al onze aandacht in al onze projectlanden op noodhulp, met als doel om steun te bieden aan de meest kwetsbare mensen in de strijd tegen dit dodelijke virus en de nasleep ervan,” aldus Internationaal President en CEO van World Vision, Andrew Morley.

De internationale kinderhulporganisatie brengt een noodhulpplan in stelling ter waarde van ruim 320 miljoen euro (350 miljoen dollar). Doel van het plan is om de meest kwetsbare mensen in de wereld te ondersteunen in hun strijd tegen de gevolgen van Covid-19. Met het ambitieuze plan wil World Vision in meer dan 70 landen in totaal 37.000 medewerkers, 400.000 geloofsleiders en 220.000 zorgmedewerkers in lokale gemeenschappen mobiliseren rond initiatieven op het gebied van preventie en noodhulp.

“World Vision maakt zich zeer ernstig zorgen dat Covid-19 blijvende littekens zal achterlaten onder een hele generatie van de kwetsbaarste kinderen op deze wereld. Sinds 1990 is het aantal kinderen dat jaarlijks sterft door oorzaken die we hadden kunnen voorkomen, zoals armoede, honger en ziekte, meer dan gehalveerd. Tenzij de internationale gemeenschap prioriteit verleent aan landen die op lange termijn het grootste risico lopen als gevolg van Covid-19, zal deze pandemie voor miljoenen meisjes en jongens leiden tot diepere armoede, verhevigde honger en ziekte, minder onderwijs en meer blootstelling aan geweld en misbruik.”

De hulporganisatie wijst erop dat veel landen met lage inkomens nu de volgende fase van de pandemie ingaan en dat deze nieuwe fase voor de meest kwetsbare mensen extreme risico’s met zich meebrengt. Door een leven in lockdown staan deze mensen voor de keuze van verhongering of blootstelling aan het virus, aldus World Vision.

Eerst is de pandemie door de rijkste landen ter wereld getrokken, en nu komen de meest kwetsbare kinderen – vrijwel onbeschermd - in de frontlinies terecht. In deze nieuwe fase zou Covid-19 een enorme verwoesting kunnen aanrichten in de armste, meest fragiele delen van de wereld. Het gaat daarbij om overvolle vluchtelingenkampen, sloppenwijken en nederzettingen, waar nauwelijks gezondheidszorg bestaat en ‘social distancing’ onmogelijk is, omdat mensen er dicht opeengepakt leven.

World Vision roept wereldleiders op om zich in te zetten voor het beperken van de langetermijngevolgen van Covid-19 voor deze meest kwetsbaren op deze wereld met dezelfde inspanning waarmee zij nu de economische crisis ten gevolge van Covid-19 proberen op te vangen.

Andrew Morley: “Wij hebben zolang we bestaan nog nooit zo’n grootschalig noodhulpplan gelanceerd als dit. Maar World Vision en andere hulporganisaties kunnen de schadelijke gevolgen van Covid-19 niet alleen bestrijden. Wij doen bij dezen een dringende oproep aan overheden, individuen, ondernemingen en iedereen die om kinderen geeft om grotere inspanningen te leveren in het tegengaan van de verspreiding van Covid-19 in landen met lage inkomens, en in het beschermen van kinderen tegen de verwoestende naschokken die het virus zou kunnen veroorzaken.”

We hebben één kans om dit goed te doen.
Andrew Morley, International President en CEO van World Vision

"We moeten nu met vereende krachten reageren op deze wereldwijde pandemie door steun te verlenen aan alle getroffenen over de hele wereld, met name de meest kwetsbaren. Volgen in de voetstappen van Jezus betekent dat wij ons inzetten voor de mensen die onze hulp het hardst nodig hebben: wij zijn geroepen om te helpen", aldus Andrew Morley. 

Meer over onze aanpak tegen het coronavirus en hoe je kunt helpen, lees je hier.