Jaarverslag 2021

Opnieuw groei in aantal kindsponsors

World Vision Nederland heeft op een na hoogste inkomsten in haar bestaan

Ons jaarverslag over 2021 is deze week gepubliceerd en we zijn blij te kunnen melden dat we opnieuw zijn gegroeid in het aantal kindsponsors. Het aantal gesponsorde kinderen groeide met 615 naar 9.467. Het is het tweede jaar op rij dat dit aantal groeit. Deze groei is vooral te danken aan Chosen, waarbij het kind zelf de sponsor kiest. 

Directeur Marco van der Graaf: “Het afgelopen jaar zijn we een nieuwe strategische periode ingegaan. Kindsponsoring is daarin een speerpunt. We zijn heel blij en dankbaar dat we het jaar zo goed hebben kunnen afsluiten.” 

In 2021 bedroegen onze inkomsten in totaal € 28.235.085,-. Dit was het op een na beste resultaat in de ruim 40 jaar dat World Vision in Nederland bestaat. Alleen in 2020 ontvingen we meer inkomsten, bijna 31 miljoen euro. De inkomsten kwamen van de ruim 20.000 actieve donateurs, van diverse overheden, bedrijven, vermogensfondsen en stichtingen.

We zetten ons in om het leven van kwetsbare kinderen te verbeteren. Dat doen we via ontwikkelingsprojecten, noodhulp en beleidsbeïnvloeding. In totaal werd in 2021 een bedrag van € 26.845.916,- besteed aan deze doelstellingen.

Het verslagjaar 2021 stond voor ons vooral in het teken van ‘investeren om te groeien’. In de meerjarenstrategie beogen we om 10 miljoen kinderen helpen en 50.000 harten in Nederland betrekken bij ons werk. Om deze doelen te kunnen realiseren lag de focus vooral op het versterken van interne organisatie en de private fondsenwerving. Naast het werven van nieuwe kindsponsors en vaste donateurs hebben we gewerkt aan onze positionering. Als onderdeel hiervan werd een nieuwe pay-off gepresenteerd: Voor kinderen. Voor verandering. Voor leven.

Naast de reguliere veldprogramma’s stond 2021 opnieuw in het teken van het bestrijden van Covid-19. Samen met Giro555 kwamen we in actie tegen corona. Met de opbrengsten konden we in diverse landen hulp bieden. Zo werden in Indonesië onder meer 85 openbare waterstations geïnstalleerd en gaven we 13.000 mensen voorlichting over Covid-19 en preventieve maatregelen.