corona-noodhulp

Coronavirus: 30 miljoen kinderen in levensgevaar door secundaire effecten van dodelijke ziekte 

08-04-2020

Een nieuw rapport waarschuwt dat dertig miljoen kinderen het risico lopen ziek te worden of te overlijden als gevolg van secundaire effecten van de COVID-19 pandemie.

Aftershocks, dat vandaag wordt gepubliceerd door de internationale christelijke hulporganisatie World Vision, laat zien dat miljoenen kinderen bedreigd worden door andere ziekten en verhoogde voedselonzekerheid. Doordat zwakke zorgsystemen snel overbelast raken en meer en meer mensen in extreme armoede belanden staan er levens op het spel, stelt de organisatie.

Het rapport biedt een analyse van de ebola-uitbraak en de verwoestende secundaire effecten daarvan op kinderen die er tussen 2014 en 2016 mee te maken kregen. Ook is in het rapport doorgerekend wat er kan gebeuren als de huidige crisis dezelfde impact heeft. Het rapport focust op deze gevolgen in de 24 zwakste landen die vallen onder het humanitaire hulpplan COVID-19 van de Verenigde Naties (VN).

Voornaamste bevindingen:

  • Secundaire effecten zullen een bedreiging vormen voor meer kinderlevens dan COVID-19 zelf. Het sterftecijfer onder kinderen is momenteel relatief laag, omdat ernstige nieuwe coronavirusbesmettingen zeldzaam zijn onder kinderen.
  • Maar liefst 30 miljoen kinderlevens staan op het spel als gevolg van secundaire gezondheidseffecten:
    • Meer dan 26 miljoen kinderen lopen een groter risico om blootgesteld te worden aan andere dodelijke ziekten wegens het ontbreken van immunisatie;
    • Meer dan 5 miljoen kinderen kunnen te maken krijgen met toenemende ondervoeding, een stijging van bijna 40% ten opzichte van het huidige niveau;
    • Meer dan 100.000 kinderen kunnen sterven aan malaria, een stijging van 50% ten opzichte van het huidige niveau.

Andrew Morley, International President en CEO van World Vision: “We zitten ernaast als we denken dat dit geen kinderziekte is. Uit ervaring weten we dat wanneer zorgsystemen door een epidemie onder grote druk komen te staan, het effect op kinderen dodelijk is. Zij vormen de meest kwetsbare groep wanneer andere ziekten en ondervoeding onbehandeld blijven."

COVID-19 is een verwoestende pandemie geworden, maar de secundaire effecten zullen waarschijnlijk nog veel heviger zijn voor kinderen in kwetsbare situaties. We moeten nu handelen.
Andrew Morley, International President en CEO van World Vision

World Vision, dat in 2015 na de ebola-uitbraak een grote noodhulpactie lanceerde, analyseerde verschillende effecten van de uitbraak, waaronder verminderde toegang tot gezondheidszorg, een daling in immunisering en toegenomen ondervoeding. Het rapport daarover laat zien dat de combinatie van reeds aanwezige zwakke zorgsystemen met zeer behoeftige bevolkingen en de huidige pandemie kan leiden tot catastrofale sterfte onder kinderen.

Isabel Gomes, Global Director Humanitarian Operations bij World Vision: “Het coronavirus heeft een verwoestend effect op mensen over de hele wereld. Maar het kan catastrofaal worden voor gezinnen in landen die geteisterd worden door oorlog of armoede. Kinderen die daar wonen zullen in deze crisis de hoogste prijs betalen.”

Het rapport komt op het moment dat World Vision een hulpplan lanceert ter waarde van US$ 80 miljoen met als doel om de impact van het virus te verminderen. Aangezien de meerderheid van World Vision’s meer dan 37.000 stafmedewerkers op locatie woont en werkt, is de organisatie al sinds januari bezig in te spelen op de eerste uitbraken in Azië. De hulporganisatie wil 22,5 miljoen mensen helpen in 17 prioriteitslanden.

 

Om het rapport te downloaden, klik hier.

Voor meer informatie over onze aanpak in de strijd tegen het coronavirus:

Als je vanwege een lockdown niet kunt werken, drogen je inkomsten op en kun je niet overleven.
Pastor Peter

Pastor Jonathan voegt eraan toe dat veel gemeenschappen zich bijzondere zorgen maken om de scholing van hun kinderen. In reactie daarop is hij, samen met de andere leden van zijn WhatsApp-groep, met onderwijskrachten gaan samenwerken om via de radio les te geven. “Soms moeten meerdere huishoudens een radio delen, maar als ze het volume hard genoeg zetten, kunnen ze alles horen en toch op voldoende afstand blijven van elkaar.” 

“World Vision heeft jarenlange ervaring in het werken met kerken,” zegt Lehmann-Sow. “Dat betekent dat de organisatie sterke banden heeft met lokale kerken van allerlei gezindten en ook met leiders uit andere geloofsgemeenschappen. De basis is onze gezamenlijke inzet om het welzijn van alle kinderen te bevorderen. Deze samenwerking maakt nu echt het verschil in de levens van kinderen.”

World Vision heeft een bedrag van bijna 74,5 miljoen euro beschikbaar gemaakt voor de strijd tegen het coronavirus. Dit geld wordt ingezet ten behoeve van tientallen miljoenen mensen over de hele wereld, met een speciale focus op 17 landen met bijzonder kwetsbare gemeenschappen. World Vision biedt gemeenschappen op allerlei manieren ondersteuning en toerusting:

•    Het mobiliseren toerusten van, en samenwerken met, enkele van de meer dan 400.000 geestelijk leiders in 50 landen die de organisatie in de afgelopen tien jaar heeft opgeleid, met als doel om de effecten van COVID-19 op kinderen te voorkomen dan wel op te vangen;
•    Het trainen en toerusten van deelnemers uit het wereldwijde netwerk van meer dan 220.000 gezondheidswerkers om in hun gemeenschappen ondersteuning te kunnen bieden aan de thuiszorg voor zieken;
•    Het bieden van gezondheidstrainingen en voorlichting via WhatsApp, WeChat en plaatselijke radio-uitzendingen;
•    Het voorzien van gemeenschaps- en geestelijk leiders van correcte informatie en het implementeren van noodplannen; 
•    Het opzetten van handwasplekken in gemeenschappen en vluchtelingenkampen;
•    Het uitdelen van voedsel, zeep en persoonlijke beschermingsmiddelen (ook in kindermaten) over de hele wereld.

 


Om het rapport te downloaden, klik hier. 

Voor meer informatie over het coronavirus en de aanpak van World Vision, klik hier.