Hoofdinhoud

Op dinsdag 11 oktober kwamen 150 deskundigen op het gebied van landherstel in droge gebieden in Afrika bijeen op de campus van Wageningen Universiteit. Het thema: Landherstel versnellen door voort te bouwen op ervaringen van boeren., lessen uit Afrikaanse droge gebieden. Speciale gast was Tony Rinaudo, hoofdadviseur klimaatactie bij World Vision Australië. Hij vertelde over zijn bekroonde methode FMNR, farmer managed natural regeneration.

Frans Bongers, hoogleraar bosecologie, opende het symposium. Hij zette het planten van bomen af tegen de praktijk van ‘natuurlijke regeneratie’. Zijn conclusie: “grootschalige boomaanplant levert vaak beperkte resultaten op. Schaalvergroting vereist een groter accent op natuurlijke regeneratie, maar enige boomaanplant blijft nodig.”

Winnaar van de alternatieve Nobelprijs (2018), Tony Rinaudo, schetste kort zijn FMNR-methode die heeft geleid tot 5 miljoen hectare herbebost en hersteld land in Niger, waardoor de voedselzekerheid voor 2,5 miljoen mensen is toegenomen.

Dit alles werd nog duidelijker in de verkorte versie van The Forest Maker, de film die Gernan Oscarwinnaar Volker Schlöndorff maakte over Tony en zijn methode, die vrijdagavond 14 oktober in Hilversum in première ging.

Chris Reij, één van de leiders op het gebied van de regeneratie van de droge gebieden van Afrika, verbonden aan het World Resources Institute, schetste de omvang en de effecten van natuurlijke regeneratie op basis van satellietgegevens en veldonderzoek.

Het symposium werd voortgezet met een wetenschappelijke en kritische bijdrage van Dr. Madelon Lohbeck. Lohbeck heeft onderzoek gedaan naar de FMNR-methode en andere methoden van natuurlijke regeneratie. Zij deed, zoals het een wetenschapper betaamt, tal van aanbevelingen voor vervolgonderzoek. Ze besloot haar toespraak: “Ook al is er veel vervolgonderzoek naar deze methode nodig, dat mag de implementatie en toepassing ervan nu niet tegenhouden.”

Uit het publiek tijdens de paneldiscussie – ter afsluiting – bleken verschillende stakeholders van bijvoorbeeld Acorn foundation Rabobank, Justdiggit, VU Amsterdam en het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken, allen actief op dit terrein, op de hoogte van de FMNR-methode. Er volgde een interactieve discussie waarin diverse vragen en belangrijke kwesties aan de orde kwamen die u hier kunt lezen.

Wij kijken terug op een vruchtbaar symposium en hopen dat dit het startpunt mag zijn van vele vruchtbare samenwerkingen op het gebied van landherstel in Afrikaanse droge gebieden.

Inzichten en conclusies uit dit symposium vind je hier.

Dit symposium werd georganiseerd door Wageningen University, Tropenbos International en World Vision.