header aftershocks deadly waves

60% Nederlanders wil meer investeren in internationale bestrijding van COVID-19 

Door Marco van der Graaf, directeur World Vision Nederland

Vandaag gaat mijn zoon van 13 jaar weer naar school. Hij is net weg op zijn fiets en met z’n rugzak. Na ruim vijf maanden grotendeels thuis zag hij er echt naar uit om weer naar school te gaan. Weer spontane interactie met zijn vrienden, oogcontact met leerkrachten en ritme in de dag met een goede balans tussen thuis en niet thuis voor zijn leeftijd. Ook ik haal opgelucht adem.

Als ik terugblik op de afgelopen 6 maanden van thuisonderwijs en vakantie dan realiseer ik me hoeveel impact de maatregelen rond de coronacrisis hebben op zijn ‘kleine leven’. En dan is hij nog omringd met aandacht, een eigen kamer, online onderwijs en de nodige extra initiatieven en mogelijkheden. Als het effect op zijn relatief comfortabele leven als zo groot is, hoe is dat dan voor kinderen in gezinnen en landen waar veel minder middelen voor aanpassing beschikbaar zijn of veiligheid thuis ontbreekt?

Kinderen in ontwikkelingslanden

World Vision, dat zich inzet voor kwetsbare kinderen in ontwikkelingslanden, bracht in de achterliggende maanden verschillende rapporten naar buiten over de impact van COVID-19 op kinderen in de landen waar zij werkzaam zijn. Zo verscheen er begin april een alarmerend rapport waarin werd gewaarschuwd voor het feit dat dertig miljoen kinderen het risico lopen ziek te worden of te overlijden als gevolg van secundaire effecten van de COVID-19 pandemie. Begin juli kwam er nog een bericht naar buiten dat alleen al in Azië maar liefst acht miljoen kinderen het risico te worden blootgesteld aan de schadelijke gevolgen van bedelen, kinderarbeid en kindhuwelijken, omdat hun ouders als gevolg van de COVID-19-crisis niet genoeg geld meer hebben om eten te kopen. Kortom: kinderen zijn door de gevolgen van COVID-19 en de lockdowns extra kwetsbaar. Ze verdienen onze bescherming.

Rapport over COVID-19 bestrijding

Vandaag publiceren we bij Word Vision een nieuw rapport. We hebben onderzoek gedaan onder duizenden mensen in zes donorlanden van World Vision, ook in Nederland. De meerderheid van de Nederlanders (76%) is er van overtuigd dat we niet terug kunnen naar een ‘normaal’ leven tenzij COVID-19 onder controle is in de hele wereld. Tweederde van de Nederlandse respondenten in dit onderzoek vindt daarom dat de Nederlandse overheid meer moet investeren in internationale samenwerking om COVID-19 te bestrijden in andere delen van de wereld.

Daarom dring ik er bij de Nederlandse overheid en andere donoren op aan om investeren in de aanpak van COVID-19 onder kwetsbare mensen die leven in door conflicten getroffen contexten.
Marco van der Graaf, directeur World Vision Nederland

Daarom dring ik er bij de Nederlandse overheid en andere donoren op aan om investeren in de aanpak van COVID-19 onder kwetsbare mensen die leven in door conflicten getroffen contexten. De VN heeft hiertoe een oproep gedaan en stelde het benodigde bedrag op 10,3 miljard dollar. Hiervan is nog slechts ruim 20% gefinancierd. Zonder volledige financiering zullen de risico's van toekomstige corona-golven een wereldwijde bedreiging blijven vormen. Voor onze gezondheid en economie, voor zowel rijk als arm.

Een ramp als de coronacrisis heeft op kinderen een enorme impact. Dat zie ik zelf dichtbij maar dat geldt ook voor kinderen ver weg. In deze tijden van crisis, maar ook daarna, is internationale solidariteit noodzakelijk en dient er onder andere geïnvesteerd te worden in goede zorg, onderwijs en psychosociale hulp voor alle kinderen en jongeren. Hun ontwikkeling staat op het spel en daarmee de duurzaamheid van hulp aan ontwikkelingslanden. Uiteindelijk zijn dus niet alleen kinderen ver weg gebaat bij deze solidariteit, maar ook wij zelf en onze kinderen.

Download het rapport hier

Meer over onze aanpak tegen het coronavirus en hoe je kunt helpen, lees je hier.