CRC30

15-11-2019

30 jaar 'Internationale Verdrag inzake de Rechten van het Kind'. 

Maar hoe is het gesteld met de kinderrechten? Zes kinderrechtenorganisaties luiden de noodklok.

Op 20 november 1989 werd het Internationale Verdrag inzake de Rechten van het Kind in het leven geroepen. Sindsdien hebben veel landen dit verdrag ondertekend. Maar dit heeft er niet automatisch toe geleid dat de situatie van alle kinderen wereldwijd ook aanzienlijk is verbeterd.
Sterker nog: de levens van miljoenen kwetsbare kinderen lopen gevaar omdat de meerderheid van landen wereldwijd gefaald heeft om hun beloftes te hernieuwen met betrekking tot kinderrechten, aldus de waarschuwing van zes vooraanstaande internationale kinderrechtenorganisaties (ChildFund Alliance, Plan International, Save the Children International, SOS Children’s Villages International, Terre des Hommes International Federation en World Vision International).

De coalitie van deze zes organisaties, genaamd “Joining Forces”, uit daarom haar ernstige zorgen dat ondanks de vooruitgang van de afgelopen drie decennia, de levens van te veel kinderen gevuld blijven met ellende. Zij heeft daarom een rapport uitgebracht om deze problematiek aan de kaak te stellen.
Het Joining Forces-rapport “Een Tweede Revolutie: 30 jaar Kinderrechten en de Onvoltooide Agenda” toont aan dat de beloftes ter bescherming van de kinderrechten van drie decennia geleden nog niet zijn nagekomen. Talloze kinderen worden nog geteisterd door geweld. Discriminatie op grond van leeftijd, geslacht, handicap, seksuele geaardheid of religie, schaadt kinderen wereldwijd.

Andrew Morley, President en Chief Executive Officer van World Vision International, verklaart: "Schokkende aantallen kinderen blijven sterven aan oorzaken die te voorkomen zijn, terwijl miljoenen niet naar school gaan of hartverscheurend misbruik te verduren krijgen. Naar schatting worden er per jaar 12 miljoen meisjes onder de 18 uitgehuwelijkt. Recentelijk ontmoette ik een 8-jarig meisje in Oost-Afrika dat het slachtoffer was van vrouwelijke genitale verminking en dwanghuwelijk. Haar jeugd was haar afgenomen en haar toekomst verwoest. Wij kunnen niet slechts toekijken en deze gruwelijkheden laten gebeuren."

Armoede is nog steeds de grootste beslissende factor is in hoe een kind terechtkomt. Kinderen in de armste 20% huishoudens ter wereld hebben 40% meer kans om te sterven voor hun vijfde verjaardag. Jonge kinderen in de armste families, evenals in plattelands- of afgelegen gebieden, lopen wel twee tot drie keer meer risico op achterblijvende fysieke groei. En wereldwijd lopen kinderen twee keer zo veel kans op een leven in extreme armoede als volwassenen.
Wij roepen staten daarom op om met hernieuwde vitaliteit en urgentie de rechten van alle kinderen realiseren.