Veelgestelde vragen over het coronavirus & sponsoring

Over uw sponsorkind

Wat gebeurt er als in de gemeenschap waar mijn sponsorkind woont COVID-19 uitbreekt?

In iedere gemeenschap waar we werken, houden WV-medewerkers en vrijwilligers de situatie nauwlettend in de gaten. Daarnaast passen we onze programma’s al aan om te kunnen voorzien in veranderende behoeften.
Er zijn 3 scenario’s voor de 54 landen waar gesponsorde kinderen wonen:

  1. Onze sponsorprogramma’s gaan door op de normale voet en bereiden zich tegelijk voor op een uitbraak. In deze gemeenschappen ligt de focus op het voorkomen van de verspreiding van het virus en het verzachten van de effecten ervan. We werken samen met lokale gezondheidszorg-autoriteiten om accurate informatie te kunnen geven over het virus.
  2. Onze sponsorprogramma’s gaan door, maar met enkele beperkingen. In deze gemeenschappen zijn de activiteiten die niet urgent en tijdgebonden zijn opgeschort, om zo, uit voorzorg, het contact tussen kinderen en andere mensen onderling te beperken. Maar al het andere werk gaat dan wel door.
  3. Onze sponsorgramma’s worden even ‘on hold’ gezet, gepauzeerd en we zetten vooral in op noodhulp. Medewerkers en vrijwilligers van WV verleggen hun focus, om zo te zorgen dat de kinderen die we dienen veilig zijn. We helpen bijvoorbeeld met thuisonderwijs als scholen gesloten worden, we delen schoolmateriaal uit. We proberen kinderen te beschermen tegen stigmatisatie en het alleen zijn als ze in isolatie zitten. 

Wat gebeurt er wanneer mijn sponsorkind ernstig ziek wordt door COVID-19

De veiligheid en het welzijn van de kinderen is onze hoogste prioriteit. Wanneer uw sponsorkind ernstig ziek wordt  door het coronavirus of door een andere ziekte, zullen World Vision medewerkers alles op alles zetten om het kind de juiste behandeling te geven en het gezin te ondersteunen.

Kan ik nog steeds post sturen naar mijn sponsorkind?

Ja zeker! Sterker nog, we hopen dat u dat doet!

In onzekere tijden als deze kan uw sponsorkind of zijn/haar familie zich angstig, onzeker en afgesloten voelen. Juist dan is het fijn als ze weten dat u aan hen denkt en/of voor hen bidt. In bijna alle landen werkt de post nog gewoon en de World Health Organisation vermeldt dat het coronavirus niet via post kan worden verspreid. Het kan wel langer duren om uw post bij uw sponsorkind te bezorgen als het woont in een getroffen gebied. Maar zodra het veilig is, zal uw sponsorkind uw post zeker ontvangen. Wanneer de situatie rondom internationale postbezorging verandert, zullen we deze informatie updaten.

Als ik net iets naar mijn sponsorkind heb gestuurd, krijg ik dan antwoord?

Ja. Als uw sponsorkind niet woont in een getroffen gebied, krijgt u een antwoord van hem en kunt u de tijd die dat gebruikelijk ook kost, aanhouden. Maar als uw sponsorkind woont in een gebied dat wel door het coronavirus is getroffen, dan kan een antwoord wat langer op zich laten wachten. Dat komt dan omdat de lokale overheidsinstanties de bewegingsvrijheid van onze veldmedewerkers heeft beperkt. Zodra het weer veilig is, zal uw sponsorkind uw post beantwoorden. Wanneer de situatie rondom internationale postbezorging verandert, zullen we deze informatie updaten.

Kan ik nog steeds een cadeautje sturen naar mijn sponsorkind?

Ja. Als uw sponsorkind woont in een gebied waar geen corona is, en we als normaal kunnen opereren, worden de cadeautjes bij de kinderen bezorgd. In getroffen gebieden kan het proces wat langer dan normaal duren omdat we de veiligheid van de kinderen boven alles stellen.  Zodra het weer veilig is, zal uw sponsorkind uw post beantwoorden. Wanneer de situatie rondom internationale postbezorging verandert, zullen we deze informatie updaten.

Zullen we nog wel de jaarlijkse update (Annual Progress Report) van ons sponsorkind ontvangen?

We verwachten op dit moment dat veel sponsors het jaarrapport en de nieuwe foto van hun sponsorkind in de gebruikelijke periode zullen ontvangen. Maar, gezien het verloop van deze pandemie en gezien het feit dat we de veiligheid van de kinderen, hun families en onze medewerkers en vrijwilligers altijd als belangrijkste prioriteit zien, kan het zijn dat de jaarrapporten vertraging oplopen. We zullen u hiervan op de hoogte houden.

Zal ik nog wel nieuwe foto’s van mijn sponsorkind ontvangen?

Gezien het verloop van deze pandemie en gezien het feit dat we de veiligheid van de kinderen, hun families en onze medewerkers en vrijwilligers altijd als belangrijkste prioriteit zien, kan het zijn dat u langer op een nieuwe foto moet wachten. We hopen op uw begrip en geduld en we zullen u op de hoogte houden.

Algemene vragen

Wat doet World Vision om te helpen?

In alle landen waar we werken, verlenen we hulp gericht op het voorkomen en bestrijden van het virus. Samen met de lokale overheden, hulpverleners in het veld, instituten, geestelijk leiders en gemeenschapsleiders en lokale hulporganisaties doen we het volgende:

  • we promoten preventieve maatregelen, door openbare handenwas-stations te faciliteren en zeep en ontsmettingsmiddelen te verstrekken
  • we ondersteunen gezondheidszorgsystemen en hulpverleners met beschermende materialen, zoals zeep, gezichtsmaskers, handschoenen. Daarnaast trainen we meer dan 220.000 lokale gezondheidsmedewerkers zodat zij goede zorg in hun gemeenschappen kunnen verlenen
  • we zorgen voor kinderen die nu extra kwetsbaar zijn geworden, door hen psychosociale hulp te verlenen, en ook hun gezinnen.

Hoe erg is corona voor kinderen die leven in armoede?

Miljoenen kinderen die al op de vlucht zijn, kinderen die in sloppenwijken, in armoede, in conflictgebieden leven, hebben nu al beperkte toegang tot de gezondheidszorg; onze ergste nachtmerrie is dat dit virus zich in deze omstandigheden verspreidt.

Deze kinderen kunnen en zullen direct getroffen worden door dit virus; degenen die in fragiele contexten met reeds zwakke of niet-bestaande gezondheidszorg leven, zoals in Afghanistan, Syrië of Zuid-Soedan, zullen in een enorme strijd om te overleven belanden als de pandemie hun gezondheidssystemen zal overweldigen en ontregelen.

Naast het gevaar van ziek worden, lopen de kwetsbare kinderen nog andere gevaren:

  • Geweld: als kinderen in thuisisolatie komen te zitten, lopen ze een verhoogd risico op mishandeling. Het virus verhoogt de druk op ouders en verzorgers, en kan leiden tot stress en conflicten binnen het huis.
  • Indirecte sterfgevallen: meer kinderen zullen sterven aan vermijdbare oorzaken wanneer er druk wordt uitgeoefend op de toch al zwakke gezondheidssystemen. Kinderen van wie de ouders / verzorgers sterven als gevolg van COVID-19 lopen meer risico op ondervoeding, ziektes, dood, misbruik en uitbuiting
  • Onderwijs: onderwijs is een levensader voor miljoenen kinderen, vooral meisjes. Scholen zijn niet alleen de plek waar kinderen onderwijs krijgen, maar het is meestal ook de veiligste plek voor een kind om te zijn en voor veel kinderen is het ook nog eens de enige plek waar ze een maaltijd krijgen
  • Levensonderhoud: mensen die als dagloner leven worden zwaar getroffen door het verlies van werk, waardoor het herstel nog moeilijker wordt en de kans om in armoede te blijven wordt groter