Testament

Neem ons op in uw testament

U kunt op een heel bijzondere manier kinderen een betere toekomst geven: door World Vision op te nemen in uw testament. U bepaalt met een testament zélf wat er later met uw bezit gebeurt. Het is goed om daar over na te denken en fijn om te weten dat alles goed is geregeld. En hoe mooi is het om nu te leven in het besef dat u ook in de toekomst bijdraagt om het leven van kinderen tot volle bloei te laten komen!

Erfstelling of legaat, aan u de keuze

Een testament maakt u bij de notaris van uw keuze. U kunt een testament overigens altijd weer veranderen of herroepen. U kunt kiezen tussen een erfstelling en een legaat.

Erfstelling

U kunt World Vision opnemen in uw testament als (mede-)erfgenaam. Dit heet erfstelling. World Vision ontvangt dan (een percentage van) uw nalatenschap. U beslist zelf van tevoren welk percentage dat dan is.

Legaat

Wilt u World Vision niet tot erfgenaam maken, maar wel in uw testament opnemen, dan kunt u voor een legaat kiezen. Met een legaat stelt u vast welk geldbedrag of bepaald goed (bijvoorbeeld een huis, een stuk grond of een aandelenportefeuille) u nalaat aan World Vision.

Impact

Blijvende impact voor kinderen en hun omgeving

U kunt ervoor kiezen uw nalatenschap te bestemmen voor noodhulp, maar ook voor duurzame ontwikkeling. Wist u dat wij met duurzame ontwikkeling bijvoorbeeld zorgen voor schoon drinkwater? Maar zolang er nog kinderen zijn die geen toegang hebben tot schoon drinkwater, tot goede gezondheidszorg en/of onderwijs, strijden wij voor hun rechten. Want elk kind verdient dezelfde kansen. Met elkaar kunnen wij het leven van kinderen, hun families en de omgeving veranderen!

Erfenis

World Vision betaalt geen belasting over uw erfenis

Of het nu om een groot of klein bedrag gaat, we dragen er zorg voor dat het terecht komt bij de kinderen die uw hulp het hardst nodig hebben. World Vision hoeft over uw gift geen belasting te betalen. De reden hiervoor is dat World Vision valt onder de zogenaamde Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI). Wij zijn dus een goed doel, dat door de belasting is goedgekeurd.

Uw nalatenschap, hun leven

Wilt u meer weten over de mogelijkheden om na te laten aan World Vision? We willen graag met u in gesprek om uw wensen rondom een erfenis te bespreken. Samen kijken we hoe u kunt bijdragen aan de toekomst van kinderen in ontwikkelingslanden. Bel geheel vrijblijvend om een afspraak te maken.

 


Jacqueline Niezink

Relatiemanager
033-4643191

Jaqueline Niezink