Satellietbeelden tonen ernst situatie Syrië

13-03-2020

Op 15 maart 2020 gaat het conflict in Syrië zijn tiende jaar in. Samen met het Harvard Humanitarian Initiative en Save the Children laat World Vision zien wat de humanitaire impact van het in april 2019 vernieuwde militaire offensief is.

Analyses laten schaal van verwoesting in Idlib zien

Het conflict in Syrië heeft 45 procent van de provincie Idlib in Noordwest-Syrië onbewoonbaar gemaakt. Op een reeks satellietbeelden – geanalyseerd met behulp van het Signal Programma van het Harvard Humanitarian Initiative – is te zien dat verschillende gebieden in het zuiden en oosten van de provincie Idlib zwaar zijn beschadigd door het offensief. In de onderzochte gebieden is bijna een derde van de gebouwen verwoest of aanzienlijk beschadigd, schatten de onderzoekers. Daardoor zijn vóór of tijdens het offensief bijna een miljoen mensen – meer dan de helft kinderen – het gebied ontvlucht. Zij verkeren nu in onmenselijke leefomstandigheden in overvolle kampen. De vernietiging van huizen en vitale civiele infrastructuur die op hun vertrek volgde, maakt het deze gezinnen vrijwel onmogelijk om in de nabije toekomst terug te keren. 

"We hebben beeldmateriaal beoordeeld van de periode 2017 tot 26 februari 2020. De focus lag op het in kaart brengen van veranderingen in getroffen gebieden en in gebieden waar ontheemden terechtkomen. In de loop van de onderzochte periode lijken sommige gebieden grotendeels onbewoonbaar te zijn geworden. Belangrijke infrastructuur en woongebieden zijn zwaar getroffen door bombardementen en grondgevechten" vertelt Caitlin Howarth van het Signal Programma van Harvard Humanitarian Initiative. 

Sommige gebieden zijn grotendeels onbewoonbaar geworden.
Caitlin Howarth, Signal Programma, Harvard Humanitarian Initiative

Verheviging conflict drijft bevolking Syrië verder in het nauw

De satellietbeelden laten ook zien dat de twee kampen voor ontheemden in Noord-Idlib sinds 2017 meer dan verdubbeld zijn in oppervlakte. De informele en formele kampen strekken zich steeds verder uit over wat voorheen landbouwgrond was. In beide kampen lijkt de bevolkingsdichtheid tussen 2018 en 2019 fors te zijn gegroeid; de toename in 2019 is aanzienlijk.

De grootste slachtoffers van het conflict zijn kinderen: in januari 2020 zijn in het noordwesten van Syrië minstens 77 kinderen omgekomen of gewond geraakt, volgens de Verenigde Naties. Zo zouden op 25 februari 10 scholen en kleuterscholen in Idlib zijn gebombardeerd, waarbij negen kinderen werden gedood en tientallen gewond raakten. Het aantal kinderen van schoolgaande leeftijd van wie de scholing ernstig is ontwricht bedraagt in dit gebied naar schatting 280.000.

Johan Mooij, Response Director namens World Vision Syrië vertelt: "Dagelijks komen er in Syrië kinderen naar ons toe die hongerig, koud en hevig getraumatiseerd zijn door wat ze hebben gezien en meegemaakt. Veel van de kinderen die nu in Idlib wonen, komen oorspronkelijk uit andere delen van Syrië: zij hebben in hun korte levens niets anders dan ontheemding en oorlog ervaren. Het gaat soms om jongens en meisjes van vijf of zes jaar die aan de hand van een willekeurig explosiegeluid precies kunnen zeggen wat voor type bom er is afgegaan – terwijl ze hun eigen naam soms nauwelijks kunnen schrijven, omdat ze de kans op scholing zijn misgelopen. Het leed en de onrust die deze kinderen ervaren, zou geen enkel kind moeten hoeven doorstaan. Wij gaan tot het uiterste om hen te ondersteunen, maar we kunnen het niet vaak genoeg herhalen: alleen een blijvend staakt-het-vuren kan een einde maken aan deze ellende."

Dagelijks komen er in Syrië kinderen naar ons toe: hongerig, koud en hevig getraumatiseerd.
Johan Mooij, Response Director, World Vision Syrië