Hoofdinhoud

Angola – Voedsel- en inkomenszekerheid voor boeren

World Vision ondersteunt boeren in Angola bij hun landbouwactiviteiten en we helpen gezinnen bij het krijgen van meer financiële zekerheid.

Droogte in Angola

Angola ligt aan de westkust van Afrika en is een van de armste landen ter wereld. Het land wordt geteisterd door de ergste droogte sinds decennia. De klimaatverandering is hiervan de oorzaak. De gevolgen: oogsten verdorren, dus er is een tekort aan voedsel, er is gebrek aan schoon drinkwater, vee sterft, armoede neemt toe en kinderen zijn ondervoed.

World Vision kiest samen met onze partners voor een integrale aanpak voor het complexe probleem. We ondersteunen boeren bij hun landbouwactiviteiten, we helpen gezinnen bij het krijgen van meer financiële zekerheid, we richten ons op irrigatie en we werken aan de gezondheid van mensen. We werken met meerdere partners in meerdere gebieden. Een deel van de activiteiten valt onder ‘G4AW’ en wordt gefinancierd oor het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Dit is hoe we helpen

Geodata Services voor de landbouw

Boeren krijgen toegang tot geodata-services. Via hun mobiel ontvangen ze data over bijvoorbeeld het weer, bodem, water en gewassen en daarmee kunnen ze goede beslissingen nemen om hun oogst te verbeteren. We bereiken meer dan 100.000 boeren en hun gezinnen.

Gezinnen ondersteunen

We helpen gezinnen bij het diversificeren van hun inkomstenbronnen, het vergroten van hun landbouwopbrengsten en vrouwen  richten spaargroepen op waarmee ze kredieten geven en ontvangen. Families hebben zo een financieel vangnet maar kunnen ook kleine investeringen doen.

Landbouw – investeren in watervoorzieningen

We investeren in het aanleggen van systemen voor drinkwatervoorziening en landbouwirrigatie. Bijvoorbeeld door de weinige regen die wel valt, op te vangen. En door beter gebruik te maken van het water van rivieren en grondwater.

Het bieden van training

We trainen families over de voordelen van gezonde en gevarieerde voeding en borstvoeding. We leren ze de basisprincipes van goede hygiene.

Was dit interessant of nuttig? Deel dit project met je netwerk!