Hoofdinhoud

Vietnam – Preventie tegen natuurrampen

Om mensen in Vietnam te beschermen tegen natuurrampen, zetten we in op voorlichting en het verbeteren van protocollen.

De mensen in Vietnam lopen een hoog risico om getroffen te worden door natuurrampen zoals overstromingen en aardbevingen. De economische gevolgen van COVID-19 maakt de mensen nog eens extra kwetsbaar. De Binh Thuan provincie, in het zuiden van Vietnam, is een van de armste provincies van Vietnam. Ongeveer 60% van de mensen werkt in de landbouw of visserij. Dit gebied wordt met name getroffen door droogte.

Het resultaat hiervan is dat oogsten mislukken, dieren ziek worden en er een te kort ontstond aan water. Deze mensen zijn vaak niet voorbereid op droogte of overstromingen vanwege hun kwetsbare positie en wanneer ze getroffen worden door een natuurramp hebben ze niet het geld om hun leven weer op te bouwen. Op landelijk niveau probeert de overheid in te springen en opkomende natuurrampen te voorspelen en ergste noden te voorkomen maar dit werkt nog niet erg effectief tegen alle rampen.

Dit is hoe we helpen

Versterken capaciteit

We leren lokale overheden en dorpen hoe ze beter kunnen reageren op voorspellingen van de overheid over opkomende droogte en overstromingen

Verbeteren protocollen

We helpen bij het verbeteren van de protocollen die aangeven hoe mensen kunnen reageren als er een ramp voorspeld is. Hierdoor kan er eerder ingegrepen worden, wordt de weerbaarheid van de mensen groter. En doordat ze bijvoorbeeld andere gewassen gaan verbouwen kunnen natuurrampen minder grote impact hebben.

Dit project wordt gefinancierd door de Europese Unie. De opvattingen en meningen die worden geuit zijn echter uitsluitend die van de auteur(s) en komen niet noodzakelijkerwijs overeen met die van de Europese Unie. De Europese Unie kan hiervoor niet verantwoordelijk worden gesteld.

Was dit interessant of nuttig? Deel dit project met je netwerk!