Wij willen dat alle kinderen de vreugde ervaren van een veranderd leven.

Dat betekent voor ons dat ze:

  • Gezond zijn en beschermd tegen ziekten;
  • Een goede opleiding ontvangen en hun talenten kunnen ontplooien en inzetten;
  • In veiligheid leven en volwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij;
  • Weten dat ze geliefd zijn, door God en de mensen om hen heen.

Bij ons staat het kind centraal. Wij helpen kinderen door in te zetten op blijvende veranderingen in de gemeenschappen waarin zij opgroeien. Het kind is onze focus, de gemeenschap is ons werkgebied. We stellen gemeenschappen in staat om hun eigen doelen te bepalen. We rusten hen toe om blijvend voortuitgang te boeken, ook nadat wij vertrokken zijn. En we zien dat deze aanpak werkt! We streven ernaar dat in circa 15 jaar een gemeenschap zelfstandig verder kan.

Hoe werkt World Vision

Hoe World Vision werkt

Samen hebben we meer dan 200 miljoen kwetsbare kinderen een beter leven gegeven, door de diepere oorzaken van armoede structureel aan te pakken.

Sponsor een kind

Hallo, ik ben Shreyash uit India en ik zoek een sponsor!

  • Mijn leeftijd: 11 years (26.10.2010)
  • Ik woon met mijn: ouders
  • Mijn hobby: cricket spelen

Wat maakt de sponsorprogramma's van World Vision uniek?

Kind
1. De meest kwetsbare kinderen

We komen op voor de rechten van kinderen! Kinderen in armoede zijn zo kwetsbaar. Met uw sponsoring geeft u een kind hoop én liefde! 

Wereldbol
2. In de meest moeilijke gebieden

We werken zij aan zij met de armen en onderdrukten als uiting van Gods onvoorwaardelijke liefde voor alle mensen. World Vision is er voor álle mensen, wat hun achtergrond ook is.

Zelfredzaamheid
3. Op weg naar zelfredzaamheid

We trainen de lokale bevolking, zodat zij niet afhankelijk blijven van uw hulp. Na zo'n vijftien jaar nemen we afscheid van een project en is hulp van buitenaf niet meer nodig!

Omgeving
4. Directe impact op kind, familie én omgeving

Uw sponsoring helpt niet alleen het kind, maar heeft directe impact in zijn of haar omgeving. We kijken met lokale mensen naar de noden en behoeften en spelen daar direct op in. Impact op kind, familie én omgeving.

Envelop
5. Blijf op de hoogte van uw sponsorkind

Als sponsor krijgt u post van uw sponsorkind, updates van het projectgebied en elk jaar kunt u uw sponsorkind verrassen met een kerstgroet. U kunt zelfs uw sponsorkind bezoeken!