Update vanuit de Area Programmes

Een update vanuit de sponsorprojecten

Dembia (Ethiopië)

Het noordelijk gebied van Ethiopië wordt aanhoudend getroffen door de interne conflicten en extreme droogte. Ons projectgebied Dembia ligt hier net buiten. Jouw sponsorkind hoeft dus niet te vrezen voor de directe gevolgen van het conflict. Omdat de situatie onzeker blijft, doet dit wel iets met het gevoel van veiligheid van de kinderen. Dit proberen we goed te monitoren in de thuisomgeving en op school. Verder zijn we dankbaar dat ons werk ongehinderd door kan gaan. Zo zetten we ons in voor toegang tot schoon water voor alle kinderen in het gebied. Tot nu toe zijn er al 22 waterpunten aangelegd. Zewdie, inwoner van het gebied en moeder van een baby, zegt: “Voorheen moesten we lange afstanden lopen om vervuild water uit de rivier te halen, maar dankzij World Vision heeft ons dorp toegang tot schoon drinkwater. Eerst liepen we altijd kans om ziek te worden van het water. Maar dit water is leven voor ons, we zullen het beschermen.” Deel van onze aanpak is om de lokale bevolking te trainen om hun waterpunt zelf te onderhouden, zodat de toegang tot water ook voor de toekomst wordt veiliggesteld.

Dembia
Dharavi

Dharavi (India)

Na een lange tijd van coronamaatregelen wordt in India zoveel mogelijk weer het ‘normale’ leven opgepakt. Maar de sporen van het coronavirus blijven zichtbaar. Veel mensen hebben hun werk verloren. Met jouw steun helpt World Vision deze families om een nieuwe bron van inkomsten te vinden, zodat ze voor hun kinderen kunnen blijven zorgen. Eén van die families is die van sponsorkind Gulam Mohamad. Tijdens de lockdown verloor Gulams vader zijn baan. Het gezin had geen geld meer voor eten of het onderwijs van de kinderen. Moeder Minaz wilde graag een eigen bedrijfje starten. World Vision gaf haar een meelmolen. Minaz vermaalt nu graan voor veel families bij haar in de buurt. Met het geld dat ze daarvoor krijgt, kan ze voor haar gezin zorgen: “het is dankzij deze meelmolen dat mijn familie kan overleven!”

Idumbala (Tanzania)

Afgelopen oktober zijn we gestart met ons nieuwe project Idumbala. De eerste fase van een nieuw project is het in kaart brengen van alle problemen en onderliggende oorzaken in het gebied. Hiervoor hebben getrainde medewerkers de 9 dorpen in het gebied bezocht en verschillende mensen in de gemeenschap gesproken. Daarbij spreken ze ook de kinderen: wat zijn hun behoeften en dromen voor hun gemeenschap? Tijdens dit onderzoek hebben we bij veel kinderen helaas ondervoeding geconstateerd. We zorgen ervoor dat deze kinderen direct de hulp krijgen die ze nodig hebben. Ook hebben we de eerste 16 gezondheidsmedewerkers getraind om zwangere vrouwen en ouders van kinderen onder de 5 jaar het belang van gezonde voeding bij te brengen. Zij zullen in kaart brengen welke families in het gebied hulp nodig hebben op het gebied van voeding. Daarnaast geven ze kookworkshops aan moeders om hen te helpen een gezonde en gevarieerde maaltijd te bereiden voor hun kinderen.

Idumbala
Kinderen in Idumbala vertellen over hun behoeften en dromen.

Een update vanuit Kyabigambire

Kyabigambire (Oeganda)

We hebben een leuk filmpje voor je, om je iets te laten zien van de impact die jouw sponsorbijdrage heeft in Oeganda. Scholen in dit land waren bijna twee jaar gesloten vanwege het coronavirus, maar gelukkig kunnen kinderen nu weer naar school.

Noord-Halmahera (Indonesië)

In januari informeerden we sponsors van kinderen in Noord-Halmahera dat het gebied was getroffen door een aardbeving van 5,5 op de schaal Richter. Vele huizen raakten beschadigd, waaronder ook de woningen van een aantal sponsorkinderen. Dankzij jullie sponsorbijdragen en gulle extra giften heeft World Vision direct noodhulp kunnen bieden in het gebied. We hebben 184 ‘shelter kits’ uitgedeeld, met daarin bijvoorbeeld een tent en dekens. 273 mensen deden mee aan een ramppreventieworkshop om beter voorbereid te zijn voor de toekomst en 24 mensen kregen psychosociale hulp. 725 kinderen kregen toegang tot een kindvriendelijke opvangplek – waar ze veilig konden spelen. Een van hen was de 11-jarige Imanuel: “de opvangplek maakte me heel vrolijk!” We willen jullie dan ook heel erg bedanken voor jullie hulp!

Noord-Halmahera
Sambas

Sambas (Indonesië)

Een belangrijk programma-onderdeel waar onze sponsors in Sambas aan bijdragen is kinderbescherming. Kinderen in dit gebied zijn kwetsbaar en hebben te maken met geweld en uitbuiting. Eén van de dingen die we doen, is zorgen dat de stem van deze kinderen gehoord wordt. In Sambas hebben we verschillende kinderclubs opgericht waar kinderen zelf kunnen nadenken over de problemen van hun gemeenschap. Vervolgens kunnen ze hun wensen en ideeën delen met de mensen in hun gemeenschap en de politiek. Onlangs deden 43 kinderen uit deze fora zelf onderzoek naar kinderarbeid. Om mensen meer bewust te maken van de rechten van kinderen, bedachten ze de ‘Wall of Hope’. Deze muur in hun gemeenschap is een protest tegen de uitbuiting van kinderen. Mensen kunnen foto’s van de muur delen via social media en zelf hun handtekening op de muur zetten als zij vinden dat geweld tegen kinderen moet stoppen. Met deze muur dragen de kinderen in Sambas zelf actief bij aan de bewustwording van hun rechten binnen de gemeenschap.

Sarwah (Sierra Leone)

Veel kinderen in Sarwah kunnen niet of nauwelijks lezen. Dit maakt leren lastig en bemoeilijkt hun kansen om later een goede baan te krijgen. Om ervoor te zorgen dat deze kinderen kans krijgen op een betere toekomst, dragen we in onze programma’s bij aan leesvaardigheid. In Sarwah hebben we daarvoor onder andere leesclubs opgericht. Hier kunnen kinderen boeken lenen en krijgen ze hulp bij het lezen van speciaal getrainde leraren. Ook ontwikkelden we toegankelijk leesmateriaal. We hebben de verhalen van kinderen verzameld, zodat ze voor hen herkenbaar en begrijpelijk zijn. En deze uitgebracht in het Engels en in de lokale taal.

Sarwah