s

Tanzania - Sponsorprogramma Idumbala

Met onze projecten helpen wij kinderen op lange termijn. Deze kinderen kunt u steunen via ons sponsorprogramma. Met uw sponsorbijdrage helpt u niet alleen uw sponsorkind, maar ook de familie en de gemeenschap. 

idumbala info

Projectgebied Idumbala ligt in het zuiden van Tanzania, in de Iringa regio. Omdat het ver van de bewoonde wereld ligt, leeft 95% van de gezinnen van hun eigen land. Als de oogst tegenvalt, heeft dat grote gevolgen.

Gezinnen zijn heel arm; er zijn weinig mogelijkheden om geld te verdienen. Het is lastig om de vicieuze cirkel van armoede te doorbreken. Hierdoor hebben kinderen in deze gemeenschap nauwelijks toekomstperspectief.

Samen met lokale partners en de inwoners van Idumbala werken we vanaf 2021 toe naar blijvende verandering voor kwetsbare kinderen, ook nadat wij weg zijn.

Door onze gemeenschapsgerichte aanpak profiteert niet alleen een sponsorkind, maar ook nog vier andere kinderen.

Neem een kijkje in het projectgebied:

Grootste uitdagingen in Idumbala

gezondheidszorg

 

Ziek door vies water

40% van de mensen haalt water uit onbeschermde bronnen. Deze worden ook door dieren gebruikt om uit te drinken en hun behoefte in te doen. In dit water zitten veel ziekteverwekkers, wat leidt tot veel water-gerelateerde ziekten (zoals diarree). Daarnaast is er over het algemeen niet genoeg kennis over gezondheid en hygiëne. Er zijn ook niet voldoende toiletvoorzieningen waardoor mensen hun behoefte in het openbaar doen.

spaarvarken

 

Te weinig geld, te weinig eten

Bijna 50% van de kinderen in Idumbala is vertraagd in zijn/haar groei, vanwege een tekort aan voedingsstoffen en een eenzijdig voedingspatroon. Ook al is landbouw de spil van de economie, er wordt nauwelijks geld verdiend. Door traditionele, veelal verouderde landbouwmethoden en landdegradatie zijn opbrengsten laag. Het voedsel dat er is gaat daarom vaak naar het gezin. Boeren hebben geen andere bronnen van inkomsten of geld achter de hand om in het levensonderhoud van het gezin te voorzien of te investeren in hun bedrijfje.

gebrokenhart

 

Geweld tegen kinderen

Er vinden veel verkrachtingen plaats, in de hand gewerkt door alcoholmisbruik. Ook worden kinderen seksueel uitgebuit, soms zelfs door hun eigen familieleden. Het percentage zwangere vrouwen met HIV ligt in deze regio rond de 10%. Een extreem hoog gemiddelde. Bijna 4% van de kinderen wordt daarom al geboren met HIV en begint aan het leven met een achterstand. Een hoog percentage van de kinderen is wees, waardoor ze kwetsbaar zijn voor misbruik en geweld en niemand hebben die financieel voor hen zorgt, waardoor ze niet naar school kunnen en niet genoeg eten hebben.

Duurzame verandering

Samen met lokale partners en de inwoners van Idumbala werken we vanaf 2021 toe naar blijvende verandering voor kwetsbare kinderen, ook nadat wij weg zijn.

De doelen in project Idumbala voor 2031: 

Kinderen zijn veilig

Mensen in Idumbala zijn getraind om in zichzelf te geloven. Zij zijn zich ervan bewust dat zijzelf en de kinderen in hun gemeenschap uniek geschapen zijn en waarde hebben. Hierdoor nemen ouders hun verantwoordelijkheid, neemt alcoholgebruik en daarmee ook kindermisbruik af. De gemeenschap is krachtig, staat op eigen benen en is in staat voor hun eigen rechten op te komen, bijvoorbeeld bij de lokale overheid. Ze pakken hierdoor de problemen in hun gemeenschap zelf aan. Kinderen zijn veilig omdat ze als waardevol worden gezien en er lokale beschermingsmechanismen aanwezig zijn.

Kinderen groeien gezond op

Gezinnen in Idumbala hebben meerdere bronnen van inkomen en zijn niet alleen maar afhankelijk van de oogst voor hun geld. Er zijn spaargroepen ingericht. Mensen kunnen hier in geval van nood een beroep op doen en sparen. Vanuit de pot wordt een deel opzij gezet waarmee de gemeenschap zorgt voor de meest kwetsbaren, zoals weduwen en arme gezinnen. Ze hebben grotere oogsten en meer inkomsten. En ze putten hun grond niet uit. Door voedzame gewassen en doordat ouders meer geld verdienen hebben kinderen genoeg te eten en groeien ze goed.

Veilige waterpunten

Er zijn veilige waterpunten op publieke plekken en scholen zodat kinderen niet meer sterven aan ziektes die door verontreinigd water worden veroorzaakt. De afstand tot deze waterpunten is voor iedereen goed aan te lopen. De gemeenschap is verantwoordelijk en weet hoe ze deze waterpunten moeten worden onderhouden. Er zijn meer toiletten en waterpunten, er is niets meer is wat kinderen (en vooral meisjes) ervan weerhoudt om veilig naar school te kunnen gaan. Door bewustwordingscampagnes en voorlichtingen via geestelijk leiders en getrainde gezondheidsvrijwilligers zijn mensen zich bewust van hun gezondheid en weten zij hoe zij goed voor zichzelf kunnen zorgen.

Sponsor een kind:

Hallo, ik ben Ansh uit India en ik zoek een sponsor!

  • Mijn leeftijd: 9 years (24.04.2012)
  • Ik woon met mijn: ouders
  • Mijn hobby: cricket spelen