Hygiëne lessen op een middelbare school
Hygiëne lessen op een middelbare school

Sanitaire voorzieningen en water in DR Congo

Dit project richt zich op de provincie North Kivu in het oosten van DRC. Deze provincie heeft de meeste mensen die humanitaire hulp nodig hebben vergeleken met de andere provincies in dit land. Weinig mensen hebben toegang tot water en sanitair, en er is weinig kennis over hygiëne. Daarnaast is dit gebied het hardst getroffen door de recente ebola uitbraak en heerst er vijandigheid tegen de hulpverleners. Om ebola te voorkomen, maar ook om de extreme armoede te ontsnappen, is toegang tot schoon drinkwater en verbeterde sanitaire structuren hard nodig. Deze situatie raakt vrouwen en kinderen extra hard omdat zij verantwoordelijk zijn voor het halen van water. Hiervoor moeten ze lange stukken lopen, wat ook risico’s onderweg met zich meebrengt. Daarnaast zijn meisjes vaak niet in staat om naar school te gaan, omdat ze veel tijd kwijt zijn aan het halen van water.

Het project is een vervolg op het voorgaande project wat eind januari 2021 afliep. Tijdens het komende jaar blijft World Vision zich inzetten om nog meer waterpompen te herstellen, latrines te bouwen en het verbeteren van hygiëne in nog meer dorpen. 

In samenwerking met de overheid, gaan we 22 nieuwe waterpompen bouwen en 38 waterpompen herstellen om mensen toegang te geven tot water. Dit wordt met name gedaan bij dorpen en ziekenhuizen. Om ervoor te zorgen dat op lange termijn de toegang tot water blijft bestaan, worden de comités die verantwoordelijk zijn voor de 60 waterpompen getraind. Zij worden getraind op het verzamelen van de bijdrage van de dorpelingen om de pomp te gebruiken en kunnen hiermee het reguliere onderhoud van de pomp betalen.

Daarnaast gaat World Vision 16 toiletgebouwen bouwen die geschikt zijn voor mensen met een handicap. Deze toiletgebouwen komen bij ziekenhuizen en scholen te staan. Ook worden er handwas-stations gebouwd. Dit zorgt ervoor dat mensen hun handen kunnen wassen om zo de overdracht van ziektes te voorkomen, waaronder Ebola en Covid-19. Dit alles wordt gedaan samen met de comités van de ziekenhuizen en scholen om iedereen aan boord te krijgen. 

Als laatste gaat World Vision samen met de dorpen werken aan de verbetering van de kennis en handelingen rondom hygiëne en sanitair. Hiervoor wordt de “Villages et Écoles Assainis” (VEA) methode gebruikt. Dit is een geïntegreerde aanpak die wordt geleidt door de dorpelingen zelf en zorgt voor langdurige verbeteringen op het gebied van drinkwater, sanitair, persoonlijke hygiëne en afvalverwerking. 

Het hebben van geschikte sanitaire structuren en het naleven van een goede persoonlijke hygiëne kan de zowel Ebola als COVID-19 uitbraken helpen te voorkomen of beëindigen. 

Deze aanpak wordt ondersteund door het ministerie van volksgezondheid van de DRC en UNICEF.