Humanitaire hulp in DR Congo

In de Democratische Republiek Congo (DRC) speelt al jaren een humanitaire, mensenrechten- en veiligheidscrisis. In 2019 hadden ongeveer 12,8 miljoen mensen hulp nodig, van wie 4,5 miljoen mensen uit hun huis zijn verdreven. Naast de vluchtelingencrisis zijn er diverse uitbraken van ziekten zoals ebola, malaria, cholera en gele koorts. Ook de COVID-19 crisis heeft een grote impact, onder andere door toenemende armoede als gevolg van de wereldwijde crisis. De bevolking heeft behoefte aan water, voedsel, bescherming en onderwijs.

Hulp in regio's Noord-Kivu en Zuid-Kivu

Samen met de lokale bevolking heeft World Vision de behoefte aan hulp in kaart gebracht, we richten ons daarom in de regio's Noord- & Zuid-Kivu op:

  • Voedsel en levensonderhoud

Het uitdelen van voedsel, zaden en gereedschappen en het trainen van de bevolking om te zorgen voor een goede oogst.

  • Water, sanitaire voorzieningen en hygiëne

Het voorzien in de middelen voor en het promoten van hygiëne. Waterpunten en tanks voor het opvangen van regenwater worden aangelegd en toilet- en doucheblokken worden gebouwd.

  • Onderwijs

Kinderen worden gestimuleerd om naar school te gaan en ontvangen de materialen die zij hiervoor nodig hebben. Leraren krijgen onderwijstrainingen. Ook worden ouders gestimuleerd hun kinderen naar school te sturen door hen te helpen met aanvullingen op hun levensonderhoud. 

  • Bescherming

Er worden in de gemeenschap structuren opgezet om mensen bewust te maken van kinder- en mensenrechten. Kinderen die psychosociale zorg nodig hebben en slachtoffers van seksueel geweld worden doorverwezen naar de juiste instanties. 

  • Financiële ondersteuning

Om te voorkomen dat kinderen thuis moeten blijven van school om hun ouders te helpen, krijgen ouders die hun kinderen naar school sturen extra financiële ondersteuning om te voorzien in hun levensonderhoud. 

  • Coronahulp

Na het uitbreken van de coronacrisis, investeert World Vision in het plaatsen van handwasstations bij publieke ruimtes zoals ziekenhuizen. Ook worden mensen voorgelicht over de juiste hygiënische maatregelen. Hiervoor wordt samengewerkt met religieuze leiders.  

Zo wordt er hulp geboden aan de meest kwetsbare mensen.

Gezamenlijke hulp

Deze activiteiten zijn onderdeel van een gezamenlijke hulpactie, die we uitvoeren met de Dutch Relief Alliance (DRA). Andere organisaties die hierbij betrokken zijn, zijn CARE, Red een Kind, Tear en War Child. In totaal willen we met elkaar 1.088.330 mensen bereiken. Dit project wordt gefinancierd door het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken.