Hulp aan slachtoffers Beiroet

Hulp voor slachtoffers explosie Beiroet

Op 4 augustus 2020 explodeerde een enorm warenhuis met een grote hoeveelheid ammonniumnitraat in de haven van Beiroet. Dit veroorzaakte een drukgolf die een aantal belangrijke ziekenhuizen, veel bedrijven, en talloze huizen verwoestte. Hierdoor zijn zeker 300.000 mensen in een klap dakloos, wat de levens van de mensen onder druk zet. De explosie kwam op een moment dat Libanon al kampt met vele problemen. Het gaat slecht met de economie, inflatie blijft maar stijgen en de koopkracht daalt. Daarnaast herbergt Beirout talloze Syrische en Palestijnse vluchtelingen, die als een minderheid worden gezien in Libanon. Ook Covid-19 eist zijn tol in Libanon, waar de vele restricties het bijna onmogelijk maakt voor de inwoners om het hoofd financieel boven water te houden. De destructie van grote delen van de stad vergroot de armoede daarom aanzienlijk. Voor veel inwoners heeft de explosie hun enige bron van inkomsten weggevaagd. Toegang tot betaalbaar voedsel is een grote zorg, aangezien een groot deel van de voedselopslag vernietigd is. Ook watervoorzieningen zijn door de explosie vernietigd, wat veel mensen in directe kwetsbaarheid brengt. Kinderen zijn zoals altijd het grootste slachtoffer. De mentale gezondheid van veel kinderen was al slecht vanwege de Covid-19 maatregelen, die hun leven aanzienlijk ontwrichtte. Ouders hebben het moeilijk om in deze situatie een goede basis voor de kinderen te vormen.

World Vision werkt samen met de lokale partners ‘Dar Al Amal’ en ‘Tabitha’ om jongens, meisjes, mannen en vrouwen te helpen:

  • 5675 mensen krijgen een voedselpakket
  • 1000 huishoudens krijgen hygiëne-kits en 5000 personen krijgen voorlichting over goede hygiëne. Dit om verspreiding van COVID-19 te voorkomen
  • We plaatsen wateropslagtanks en voorzien een ziekenhuis van schoon water
  • We helpen kinderen bij het verwerken van hun trauma’s
  • We helpen kleine ondernemers die hun bedrijfje zijn kwijtgeraakt
  • Inwoners krijgen geld om hun huis te herstellen

Deze activiteiten zijn onderdeel van een gezamenlijke hulpactie, die we uitvoeren met de Dutch Relief Alliance (DRA) en de Samenwerkende Hulporganisaties (SHO – Giro555).

logo DRA   Logo Giro555