Marco van der Graaf - World Vision

08-03-2019

Marco van der Graaf bestuurder en CEO World Vision Nederland

Op vrijdag 1 maart 2019 is Marco van der Graaf toegetreden als bestuurder en CEO van World Vision Nederland.

Van der Graaf was dertien jaar werkzaam bij ontwikkelingsorganisatie Tear. Eerst als teamleider marketing & communicatie, vervolgens als operationeel directeur en de laatste drie jaar als algemeen directeur. Na de succesvolle ontwikkeling van Tear tot een herkenbare en betrouwbare organisatie is het nu tijd voor een volgende stap. “Na ruim dertien jaar met heel veel plezier bij Tear te hebben gewerkt, ben ik nu erg enthousiast om bij World Vision aan de slag te gaan. Ik zie er naar uit om samen met het team te gaan bouwen aan de impact van World Vision wereldwijd en in Nederland. Kwetsbare kinderen verdienen een wereld zonder armoede en onrecht. Ik wil me inzetten om ervoor te zorgen dat hun leefomstandigheden verbeteren en ik wil opkomen voor hun rechten.”

Marco van der Graaf neemt de rol over van Ruud van Eijle die helaas door een (dienst)ongeval zijn functie niet meer kon uitoefenen en zijn dienstverband bij World Vision heeft moeten beëindigen. De Raad van Toezicht bedankt Ruud van Eijle voor zijn niet aflatende inzet en inspirerend leiderschap.