Header kindsoldaat

12-02-2019

Kindsoldaten: veel kinderen hebben geen 'echte keuze'

Vandaag, op de Internationale Dag van de Kindsoldaten, publiceert World Vision nieuw onderzoek waaruit blijkt dat kinderen ‘vrijwillig’ toetreden tot gewapende groeperingen. Door onder andere armoede en een gebrek aan veiligheid en kansen, zien deze kinderen dit als hun ‘beste optie’. Het rapport ‘ No Choice: It takes a world to end the use of child soldiers’ beschrijft de mechanismen die hieraan ten grondslag liggen en draagt oplossingen aan. World Vision roept op tot samenwerking om de factoren die een kind kwetsbaar maken om gerekruteerd te worden, te verminderen.

Honderdduizenden kinderen worden gedwongen om te vechten of zijn op andere manieren betrokken in conflicten (als bijvoorbeeld kok of seksslavin). Het is meer dan ooit belangrijk om te weten hoe de kinderen worden gerekruteerd, hoe het komt dat ze denken dat ze geen andere keuze hebben en hoe we dit vreselijke geweld tegen kinderen kunnen stoppen.

We ontdekten dat veel kinderen geen echte keuze hebben. Dit is een kant van rekrutering die doorgaans minder aandacht heeft gekregen in de internationale gemeenschap. Het heersende beeld is dat kinderen met een geweer op hun hoofd worden gedwongen om ook te vechten.

Dit onderzoek laat echter zien dat kinderen toetreden tot dit soort groeperingen vaak als hun ‘beste optie’ zien. Hen wordt beloofd dat ze naar school mogen, beschermd worden, een toekomst en inkomen voor hun familie krijgen. Ze worden gelokt met hoop en geld. Als ze eenmaal lid zijn van zo’n gewapende groep, is ontsnappen haast onmogelijk en in ieder geval enorm gevaarlijk. De trauma’s die zo’n kind dan al heeft opgelopen, hebben een verwoestend effect.

Het is zorgwekkend om te bedenken dat we in een wereld leven waar kinderen denken dat ze de beste kans op een toekomst krijgen door lid te worden van een gewapende groep. Dagelijks zien we de impact en de vreselijke gevolgen van het rekruteren en inzetten van kindsoldaten en we blijven dus voor hen opkomen.

Uit ons onderzoek komen werkbare, praktische oplossingen om het rekruteren van kindsoldaten een halt toe te roepen. Overheden, de internationale gemeenschap en hulporganisaties moeten samenwerken om einde te maken aan het inzetten van kindsoldaten. We willen dat wetten worden geïmplementeerd die erkennen dat kinderen niet thuis horen in gewapende groepen. We willen dat deze kinderen betrokken worden bij vredesopbouw en een stem krijgen in hun eigen gemeenschappen.

Het volledige rapport is hier te lezen.