Alle Cadeaus

Lokale gezondheidswerkers in Tanzania: €26

Lokale gezondheidswerkers in Tanzania krijgen onderwijs en geven moeders onderwijs over gezondheidszorg. Ook mobiliseren ze de vrouwen in het dorp om hun kinderen te laten vaccineren.

Geboortebewijs voor kinderen in Ethiopië: € 10

Een geboortebewijs geeft een kind een naam, een identiteit. Met een geboortebewijs geef je een kind het recht op onderwijs en gezondheidszorg. Met dit cadeau maakt u dat mogelijk voor een kind in Ethiopië

Geboortebewijs Indonesië: €10

Kinderen in Indonesië hebben recht op een identiteit. Met dit cadeau maakt u dat mogelijk. Een geboortebewijs geeft toegang tot onderwijs en gezondheidszorg. Help kwetsbare kinderen in Indonesië.

Voorlichting over kinderrrechten en bescherming: €7

Kinderen krijgen speciaal onderwijs over kinderrechten en kinderbescherming, geef kinderen een stem!

Training boeren in India: €10

Help boeren in India. Met dit cadeau betaalt u de training van boeren in India, zij krijgen onderwijs in verbetering van grondbewerking en irrigatie-technieken.

Geboortebewijs voor kinderen in Tanzania: €10

Ieder kind heeft recht op een identiteit. Helaas is dat in Tanzania niet altijd vanzelfsprekend. Met dit cadeau koopt u een geboortecertificaat, zodat een kind in Tanzania recht heeft op onderwijs en gezondheidszorg.

Leerboeken en pennen voor kwetsbare kinderen in Ethiopië: €10

De meest kwetsbare kinderen krijgen 10 leerboeken en pennen en kunnen dus naar school!

Volley- of voetbal voor kinderen in Ethiopië: €10

Sport en spel op school zorgt voor betere leerprestaties en verbindt kinderen met elkaar. Met dit cadeau koopt u voetballen en volleyballen voor de kinderen in Ethiopië.

Groentetuin voor kinderen in Oeganda: €15

Kinderen krijgen voorlichting en zaden om een groentetuin bij hun huis te onderhouden.

Help iemand uit de put in Tanzania: €16

Help iemand uit de put in Tanzania. Met schoon water kunnen de boeren in Tanzania hun gewassen besproeien en verbetert hun oogst.

Bijscholing voor lokale onderwijzers in Ethiopië: €18

In Ethiopië krijgen lokale onderwijzers de mogelijkheid op bijscholing.

Driedaagse training tienermeisjes in Ethiopië: €23

Met dit wereldcadeau maakt u een driedaagse training voor jonge meisjes mogelijk in Ethiopië. In deze training leren ze over anticonceptie en krijgen ze essentiële voorlichting. Zo worden tienerzwangerschappen voorkomen.

Leesboeken voor kinderen in Ethiopië: €110

Iedere school in Dembia krijgt een bibliotheek met boeken om de leesvaardigheid van kinderen te stimuleren

Lokale lesmaterialen voor kinderen in Oeganda: €210

Lokale lesmaterialen voor scholen waardoor kinderen toegang krijgen tot schoolboeken en schriften.

Materialen voor kraamkamers in Ethiopië: €40

Weegschalen, bevallingsset, zuurstofmaskers en essentiële medicijnen voor verloskamers.

Vakopleiding voor jongeren in India: €40

Kwetsbare jongeren krijgen een vakopleiding om een eigen bedrijfje op te zetten en economisch onafhankelijk te worden.

Schriften en pennen voor kinderen in Ethiopië: €16

Kinderen in Ethiopië krijgen lesmaterialen om naar school te gaan. Met dit cadeau koopt u schriften en pennen.

Kinderclubs op scholen in Oeganda: €90

Door het opzetten van kinderclubs op scholen leren kinderen voor zichzelf op te komen.

Kindergroepen in Ethiopië: €10

Op acht scholen worden kindergroepen opgezet. In deze kindergroepen krijgen de meest kwetsbare kinderen in het dorp onderwijs over hun rechten.

Spaargroepen Indonesië: €125

Het is niet voor iedereen gemakkelijk om geld te lenen bij een bank. In Indonesië worden spaargroepen opgezet zodat mensen met elkaar leren sparen en geld opzij zetten voor het starten van hun eigen bedrijf.

Opzetten van schoenenpoets bedrijf voor jongeren in Ethiopië: €190

Met dit prachtige cadeau geeft u jongeren in Ethiopië een startkapitaal om een schoenenpoets bedrijf te starten. Jongeren in Ethiopië worden opgeleid tot jonge ondernemers.

Bijscholing voor lokale onderwijzers in Indonesië: €190

Lokale onderwijzers in Indonesië krijgen een bijscholingscursus.

Schoolbanken in Ethiopië: €55

Op scholen in Ethiopië kunnen we de klaslokalen inrichten met comfortabele schoolbanken. Met als direct gevolg dat de kinderen zich kunnen concentreren op het onderwijs. Dit geeft hen een hoopvolle toekomst!

Vrijwilligers workshop in Ethiopië: €65

Vrijwilligers in Ethiopië mogen deelnemen aan een workshop. In deze workshop leren ze het belang van bescherming voor de meest kwetsbare kinderen in hun gebied. Iedere vrijwilliger wordt verantwoordelijk voor 50 kinderen in het dorp.

Lokale onderwijzers in Ethiopië: €45

Lokale onderwijzers worden in Ethiopië getraind om kinderen na school bijles te geven. Zo helpen de lokale onderwijzers bijvoorbeeld om de leesvaardigheid van de kinderen te verbeteren.

Cursus kinderrechten en bescherming in Indonesië: €12

Kinderen krijgen onderwijs over kinderrechten en kinderbescherming. In deze cursus krijgen de kinderen speciaal onderwijs.

Vakopleiding voor kinderen met een handicap: €13

In Ethiopië krijgen kinderen met een handicap een vakopleiding en materialen om een bedrijfje te beginnen.

Bijscholing voor onderwijzers in India: €33

Leraren krijgen een bijscholingscursus en leren participatieve methoden.

Jeugdgroepen in Dharavi: €40

In India worden jeugdgroepen opgezet waar sport en spel wordt beoefend en waar de meest kwetsbare jongeren voorlichting krijgen.

Lesmaterialen India: €56

In het projectgebied Miraj krijgen de meest kwetsbare kinderen extra coaching en lesmaterialen over vervolgonderwijs.

Vakopleiding voor jongeren in Halmahera: €32

Kwetsbare kinderen krijgen een vakopleiding en materialen zoals diverse soorten gereedschap om een bedrijfje te beginnen.

Onderwijs voor vrijwilligers in Sambas: €20

Vrijwilligers in de dorpen krijgen vijf keer per jaar een workshop. In deze workshops leren ze over het belang van kinderbescherming. Iedere vrijwilliger zorgt voor vijftig kinderen in hun eigen dorp.