Werken bij World Vision

Hoofd Fondsenwerving & Marketing

Wij zijn op zoek naar een inspirerende leider die als MT-lid in de functie van Hoofd Fondsenwerving & Marketing meebouwt aan onze organisatie die opkomt voor de kansen & rechten van kinderen en de gemeenschap waarin zij opgroeien. Samen aan het werk met wereldwijd 40.000 collega’s die in bijna 100 landen de levens van kinderen en de gemeenschap waarin zij wonen duurzaam verbeteren.

Het Hoofd Fondsenwerving & Marketing wordt verantwoordelijk voor de particuliere fondsenwerving- en sponsorprogramma’s. Met hulp van een gemotiveerd, jong en energiek team worden uitdagende doelen gerealiseerd: grotere naamsbekendheid, scherpere positionering, betere branding, intensere betrokkenheid. Dit alles met als doel: de groei van de particuliere inkomsten.

In deze procedure laten we ons begeleiden door Lens, Executive Search uit Amsterdam.