Help met uw gift kinderen in nood

Help met uw gift kinderen in nood

Veel kinderen in deze wereld zijn kwetsbaar. Zij groeien niet gezond op, leven in angst of ontwikkelen zich niet goed. World Vision helpt deze kinderen, maar dat kunnen we niet zonder uw steun. Uw algemene gift wordt gebruikt op de plekken waar het het hardst nodig is.