Meer dan 10.000 Syrische vluchtelingen in Turkije geholpen

Meer dan 10.000 Syrische vluchtelingen in Turkije geholpen

17-12-2020
 

World Vision heeft het leven van meer dan 10.000 vluchtelingen in Turkije, waaronder 3600 kinderen, verbeterd met de steun van en in samenwerking de Europese Unie (ECHO). Het 18 maanden durende project "Informatieverstrekking en bescherming aan kwetsbare vluchtelingen in Turkije en verbetering van de bescherming van de gemeenschap" heeft ertoe bijgedragen dat de meest kwetsbare vluchtelingen worden beschermd en toegang hebben tot de meest noodzakelijke diensten totdat er duurzame oplossingen zijn gevonden.

Turkije biedt onderdak aan de grootste populatie Syrische vluchtelingen; 3,6 miljoen van de bijna 4 miljoen vluchtelingen zijn Syriërs en 1,6 miljoen van hen zijn kinderen. Aangezien de omstandigheden voor hen sinds het uitbreken van de COVID-19-pandemie aanzienlijk zijn verslechterd, zijn ook de beschermings- en gezondheidsrisico's waaraan zij worden blootgesteld, toegenomen.

"Het Coronavirus heeft ons allemaal getroffen, maar het heeft bijzonder ernstige gevolgen gehad voor degenen die al moeite hadden om zich te redden voordat de pandemie toesloeg. Het virus heeft nieuwe extra uitdagingen gecreëerd voor de meest kwetsbaren en veel Syrische vluchtelingen behoren tot de zwaarst getroffenen. Samen met onze partnerorganisaties gaan we door met het verlenen van de dringend noodzakelijke humanitaire hulp aan de meest hulpbehoevenden. Dit project heeft vluchtelingen geholpen de controle over hun leven te herwinnen door hen toegang te bieden tot nauwkeurige, tijdige en betrouwbare informatie en belangrijke diensten in Turkije", aldus Claudia Amaral, hoofd van het Bureau voor civiele bescherming en humanitaire hulp van de Europese Unie in Turkije. Het project ging in mei 2019 van start en heeft sindsdien essentiële diensten geleverd via een partnerschap met lokale maatschappelijke organisaties in Ankara en Istanbul - de International Blue Crescent Relief and Development Foundation (IBC) en het Research Centre on Asylum and Migration (IGAM).

Ondanks de uitdagingen te midden van de COVID-19-pandemie bleven onze partners en ons team ter plaatse diensten op afstand leveren. Niemand werd in deze moeilijke tijden achtergelaten. Door de drie info-hubs hebben we meer mensen dan ooit tevoren geholpen en hoop gegeven aan degenen die niet in staat waren om de tijdelijke beschermingskaart te krijgen vanwege een gebrek aan informatie of gewoon omdat ze de taal niet spreken.
Johan Mooij, World Vision Syria Response Director

De lokale partners van World Vision hebben essentiële diensten verleend aan 4.000 vrouwen en 2.400 mannen, waaronder het delen van informatie over de toegang tot diensten, juridisch advies, psychosociale ondersteuning, het helpen van vluchtelingen bij het overwinnen van taalbarrières, het verlenen van steun ter plaatse aan de lokale autoriteiten en het doorverwijzen naar andere organisaties, indien nodig. Ook kregen kinderen psycho-sociale hulp om hun trauma’s te kunnen verwerken.