Vader en kind eten maaltijd uit kom

Maak jij je zorgen over je volgende maaltijd?

07-10-2021

Niemand wil zich zorgen maken over zijn volgende maaltijd. Toch lijden dagelijks meer dan 800 miljoen mensen - waarvan de meesten in ontwikkelingslanden - aan chronisch voedselgebrek. Honger creëert een cyclus waar mensen niet uit kunnen ontsnappen. Honger zorgt ervoor dat mensen minder productief zijn en vatbaarder voor ziektes. Hierdoor kunnen ze minder goed voor hun eigen inkomen zorgen en lijden honger. Maar als de planeet genoeg voedsel produceert om iedereen te voeden, waarom lijden er dan zoveel mensen honger? Lees de feiten over honger in de wereld en wat jij kan doen om te helpen.

1. Hoe groot is het probleem van honger wereldwijd?

Honger gaat over grote groepen mensen die regelmatig te weinig te eten hebben. Voor het derde jaar op rij neemt het aantal mensen die hongerlijden toe. In 2020 waren er meer dan 811 miljoen mensen die te maken hadden met chronisch voedselgebrek. Dat is 1 op de 10 mensen op de wereld.

In het afgelopen decennium zijn belangrijke stappen gezet in het wereldwijd uitbannen van honger. Toch zijn deze nieuwe cijfers een terugkeer naar de wereldwijde hongercijfers van bijna 10 jaar geleden. Deze situatie vraagt om grotere inspanningen als we het doel om honger wereldwijd uit te bannen tegen 2030 willen behalen.

2. Waarom is honger een probleem?

Een tekort aan voedingsstoffen beperkt je ontwikkeling op elk niveau. En dit heeft weer een directe negatieve invloed op de gezondheidszorg, het onderwijs en de economische en sociale ontwikkeling van gemeenschappen over de hele wereld.

Geen honger hebben is meer dan alleen genoeg te eten hebben. Het gaat erom dat je genoeg voedzaam voedsel hebt om te eten. Slechte voeding is er de oorzaak van dat 45% van de kinderen jonger dan vijf jaar overlijdt. Terwijl één op de zes kinderen - dat is 17% - in ontwikkelingslanden ondergewicht heeft.

Het recht op voedsel is een fundamenteel mensenrecht. Hoewel onze planeet genoeg voedsel produceert om de meer dan 7 miljard mensen te voeden, hebben systemische ongelijkheid en economische ongelijkheid geleid tot een onevenwichtige verdeling en ongelijke toegang tot voedsel. De Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties schat dat een derde van het wereldwijd geproduceerde voedsel verloren gaat of wordt verspild. Dit onrecht kunnen we verhelpen! Als we het goed aanpakken, kunnen landbouw, bosbouw en visserij voldoende voedzaam voedsel leveren voor iedereen.

3. Wat zijn oorzaken van de honger in de wereld?

Zoals alle complexe problemen, zijn de oorzaken van honger in de wereld veelzijdig. Ongunstige klimaatomstandigheden, conflicten en economische teruggang zorgen voor voedselonzekerheid.

Armoede
Armoede is wereldwijd een grote oorzaak van honger. De ongelijke inkomensverdeling en het gebrek aan middelen betekent dat miljoenen mensen geen eten kunnen verbouwen of daar toegang tot krijgen. Het is een cyclisch probleem. Als je voortdurend honger hebt, heb je een laag energieniveau en vermindert je mentale en fysieke functioneren. Dat maakt het weer moeilijk om te werken of te leren met als gevolg een slecht inkomen. COVID-19 heeft de situatie wereldwijd nog veel erger gemaakt.

Klimaat
Stijgende temperaturen en verschuivende neerslagpatronen hebben nadelige gevolgen voor gewassen en vee. En dat heeft aanzienlijke gevolgen voor de voedselzekerheid. Een groot deel van de bevolking is afhankelijk van deze landbouw en zij kunnen de verliezen van een mislukte oogst niet compenseren.

Conflict en instabiliteit
Politieke conflicten kunnen een negatieve invloed hebben op de marktinfrastructuur, transportdiensten en beschikbaarheid van land om te bebouwen of vee op te hoeden. Daarnaast zorgen conflicten er ook voor dat mensen op de vlucht slaan, hun inkomen verliezen en dat de voedselprijzen stijgen.

Economische vertraging
Zelfs in een vreedzame omgeving heeft de vertraging van de wereldwijde economische groei in de afgelopen jaren geleid tot een verergering van de voedselonzekerheid.

4. Wat zijn de oplossingen voor de honger in de wereld?

Om chronische voedselschaarste effectief te bestrijden, moeten regeringen, hulporganisaties en wereldleiders in alle sectoren samenwerken om nieuwe oplossingen te vinden. Voedselzekerheid betekent: weten waar je volgende maaltijd vandaan komt. Door gemeenschappen in staat te stellen hun eigen voedsel te produceren of te kopen, kunnen gezinnen beter worden toegerust om toekomstige voedselproblemen het hoofd te bieden.

Duurzame landbouw
Als we de 811 miljoen mensen die vandaag hongerlijden, willen voorzien van eten, moeten we onze wereldwijde voedselproductiesystemen ingrijpend veranderen. Het is tijd om radicaal te heroverwegen hoe we ons voedsel verbouwen, delen en consumeren. Als we onze landbouw, bosbouw en visserij goed beheren, kunnen we genoeg voedzaam voedsel leveren voor iedereen op de wereld. Bijkomend voordeel hiervan is dat we ook nog duurzame inkomens genereren en het milieu beschermen.

Klimaatbestendigheid
Onze oceanen, zoetwaterbronnen, bossen, bodem en biodiversiteit gaan snel achteruit. Klimaatverandering blijft druk uitoefenen op deze waardevolle hulpbronnen, terwijl de risico's die we lopen door natuurrampen toenemen. Naar verwachting zal dit in de toekomst blijven aanhouden, dus moeten we manieren vinden om landbouwsystemen over de hele wereld te versterken. World Vision helpt voedsel te verstrekken om te voorzien in de directe behoeften tijdens natuurrampen, terwijl we ons ook blijven richten op het opbouwen van veerkracht op de lange termijn.

Focus op vrouwen
Volgens de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties maken vrouwen 45 procent uit van de agrarische beroepsbevolking in ontwikkelingslanden. Toch worden deze vrouwen niet op dezelfde manier behandeld als hun mannelijke collega's. Zij worden stelselmatig geconfronteerd met meer extreme armoede, minder onderwijs en hebben minder toegang tot of controle over land en hulpbronnen. Door de kloof tussen mannen en vrouwen te dichten, kunnen vrouwen in staat worden gesteld hun gezin te voeden, voedzaam voedsel te verbouwen, hun bedrijf uit te breiden en deel te nemen aan de landbouwmarkten.

5. Wat kan ik doen om te helpen? 

Honger in de wereld kan een van die onoverkomelijke problemen lijken - te groot voor ieder van ons om op te lossen. Maar door veranderingen aan te brengen in ons eigen leven kunnen ook wij bijdragen aan het vinden van oplossingen voor de honger in de wereld. Samen kunnen we een wereld opbouwen waarin maaltijden worden gedeeld, iedereen een plaats aan tafel heeft en er altijd genoeg voedsel is voor iedereen.

Winkelen en lokaal eten
De gemiddelde Nederlandse maaltijd legt 30.000 km af voordat het op ons bord belandt. Door boodschappen te doen bij lokale (boeren)markt of eigen kruiden en groenten te kweken, maak je duurzamere voedselkeuzes en eet je gezond.

Streef naar nul voedselverspilling
Jij kunt meehelpen om de 1,3 miljard ton - een derde van de voedselproductie – voedselverspilling tegen te gaan. Stap voor stap. Door bijvoorbeeld alleen te kopen wat je nodig hebt. Of de volgende dag leftovers te eten of maaltijden met anderen te delen.

Onderneem humanitaire actie
Als er een ramp gebeurt, is voedsel vaak het eerste wat mensen nodig hebben. Met een gift help jij mee om de meest kwetsbare kinderen eten te geven. En door het sponsoren van een kind zorg je voor een blijvende verandering in de gemeenschap van een kind. Hiermee geef je een kind de kans om uit de cirkel van armoede te stappen.