Alemstehay

29-01-2018

Enorme voedseltekorten in Ethiopië dwingen meer tienermeisjes tot een huwelijk

De voortdurende extreme droogte in Ethiopië zorgt voor voedseltekorten bij 8,5 miljoen mensen. Veel gezinnen zijn afhankelijk van de landbouw en kunnen nauwelijks overleven. Omdat de boeren geen inkomsten meer hebben, huwelijken zij hun jonge dochters, soms zijn ze nog maar 13 jaar, uit. 

Meisjes zijn altijd het meest kwetsbaar ten tijde van crises. Door armoede, gebrek aan onderwijs en geen kans op economische ontwikkeling zijn kinderhuwelijken een grote bedreiging. In heel het land lijden kinderen onder de gevolgen van de droogte en voedseltekorten. Zij kunnen niet meer naar school, moeten werken en meisjes moeten trouwen met mannen met geld. Twee op de vijf meisjes is getrouwd voordat ze haar 18e verjaardag viert.

Zo’n meisje is de achttien-jarige Alemtsehay. In september 2014 werd zij door haar moeder van school gehaald om thuis te helpen in het huishouden. Vier maanden later kwam ze erachter dat ze was uitgehuwelijkt aan een oudere man. 
 

Ik kon mijn oren niet geloven toen ik hoorde dat ik moest trouwen. Ik wist de leeftijd van die man niet eens! Ik was verward en bang. De rest van de dag heb ik gehuild. De volgende dag heb ik mijn moeder gesmeekt om het huwelijk te annuleren. Maar ze werd boos en luisterde echt niet. Uit machteloosheid ben ik gevlucht naar mijn oma. Tot mijn stomme verbazing vond zij ook dat ik met die man moest trouwen.
- Alemtsehay

Om dit soort praktijken te stoppen is World Vision in het Alamata District gestart met diverse projecten om kinderhuwelijken tegen te gaan. We startten een bewustwordingscampagne die zo goed werkte dat de lokale overheid in zag wat kinderhuwelijken voor gevolgen hebben voor de gemeenschap. Wanneer ouders hun kinderen laten trouwen op jonge leeftijd, moeten de meisjes nu verplicht worden verhoord om te kijken of ze oud genoeg zijn en of ze trouwen uit vrije wil. Als dit niet het geval is gaat de ceremonie niet door. Door deze procedure werd Alemtsehay gered en ging haar huwelijk niet door. Ze is nu heel gelukkig en gaat gelukkig weer naar school. Ze is de overheid en World Vision dankbaar dat ze op tijd hebben ingegrepen.

In 2017 ondersteunden we in Ethiopië 1,25 miljoen mensen die te lijden hadden van de droogte. We gaven noodhulp in de vorm van schoon water, voedselhulp, onderwijs, gezondheidszorg en voeding. Uiteraard stoppen we hier niet mee en blijven we ons inzetten om kwetsbare kinderen te beschermen.